Články

Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB
 
V týdnu od 23. ČERVNA 2019  DO 30. ČERVNA 2019

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

N

12. v mezidobí

7.00

Za + Václava a Annu Jakšíkovy, + syna a duše v očistci

8.15

Za + Zdeňka Škorňu, + rodiče z obou stran a živou rodinu Škorňovu, Ptáčkovu a Minó a duše v očistci

10.00

Za + Evu Koryčanskou a za + Karla Procházku

 

 

P

Slavnost
NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

 

 

18.00

Za Kubíka a Klárku, aby jim na přímluvu sv. Jana Křtitele byla dána milost křtu

Ú

 

7.00

Za + manžela Josefa Šoralu, rodiče z obou stran, duše v očistci a živou rodinu

 

 

S

 

 

 

18.00

Za + Jaroslava Segeta, jeho rodiče a + rodinu Dobiášovu a Novákovu

Č

 

7.00

Za + rodiče Machulovy

 

 

P

Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

7.00

Za dary Ducha Svatého, dar víry, lásky a naděje, dar zdraví, Božího požehnání a Matky Boží pro celou rodinu

18.00

Za + rodiče Dlabajovy, jejich děti, živou rodinu a duše v očistci

S

Slavnost
SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

7.00

Za + Miloše Kramoliše, Leoše Mikundu a Mirka Ráru, živou a + rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Zdeňka Dobrozemského, za živou a + rodinu z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu

N

13. v mezidobí

7.00

Za farníky

8.15

Za + manžela, + rodiče z obou stran, duše v očistci, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu a ochranu Panny Marie

10.00

Za + Františka Waldmanna a živou a + rodInu

 

 

 

Tuesday the 25th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.