Články

Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB
 
V týdnu od 21.DUBNA 2019  DO 28.DUBNA 2019

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

N

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

7.00

Na poděkování za 80 let života s prosbou o ochranu P.Marie

8.15

Za duše + dárců mešních fundací

10.00

Za + Ludmilu Panáčkovou a živou a + rodinu

 

 

P

 

7.00

 

8.15

Na poděkování za přijatá dobrodiní, za živou a + rodinu Zavadilovu a Schafferovu

Ú

 

7.00

Za + manžela, + rodiče z obou stran a živou rodinu

 

 

S

 

 

 

18.00

Za + rodiče Pohořelské, + sestru Jitku a požehnání pro živou rodinu

Č

 

7.00

Za živou rodinu Vojkůvkovu a Slovákovu

 

 

P

 

7.00

Za + Jaroslava a Marii Hlucháňovy, za 2 + syny a dceru a duše v očistci

18.00

Za + rodiče a prarodiče, duše v očistci a živou rodinu

S

 

7.00

Za + rodiče Koláčkovy, + bratra a všechny + z této rodiny a za ochranu a pomoc pro živou rodinu

18.00

Za + rodiče Elišku a Miroslava Bartákovy, celou jejich živou a + rodinu, rodiny Knyblovu, Vajzovu, Kočí, Žurovcovu a duše v očistci

N

2. velikonoční

7.00

Za + rodiče, + bratra Josefa, sestru Marii a živou rodinu

8.15

Na poděkování P.Bohu a P.Marii za 65 let života s prosbou o další Boží pomoc a ochranu

10.00

Na poděkování za 30 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let

15.00

KORUNKA k Božímu milosrdenství

 

Monday the 22nd. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.