Články

Pozvání na Noc kostelů 2019

Zveme všechny zájemce do naší farnosti na Noc kostelů, která se koná v pátek 24. 5. 2019. Akce bude zahájena v 19:30 hodin a na programu bude vystoupení chrámového sboru, ukázka hry na varhany, přednáška, prohlídka kostela i kostelní věže, pro odvážné děti bude připravená herní aktivita. 

Číst dál: Pozvání na Noc kostelů 2019

Jubilejní desáté Kurzy Alfa

Rožnovská farnost, jako jedna z mála v ČR, uspořádala Kurzy Alfa již v desátém běhu. Pořadatelství kurzů se v posledních letech odehrává pod vedením Farních evangelizačních buněk jako přirozené naplnění poslání jejich nasměrování vně farnosti (otevřenost pro nově zvané – příchozí). Nosným pilířem obliby kurzů byly opět diskuzní skupinky, kde si všichni zúčastnění vzájemně vyměňovali obohacující pohledy, postřehy a zkušenosti na témata jednotlivých přednášek.  

Číst dál: Jubilejní desáté Kurzy Alfa

Velikonoční zpravodaj


Přečtěte si velikonoční zpravodaj naší farnosti. Najdete v něm úvodní slovo otce Pavla Hofírka, rozhovor s biskupem Václavem Malým, tip na knihu pro zvídavé děti a další informace, pozvánky a fotografie. 
Číst dál: Velikonoční zpravodaj

Velikonoční bohoslužby 2019

Přinášíme přehled bohoslužeb v Rožnově v průběhu velikonočních svátků: na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu, Zmrtvýchvstání Páně a na velikonoční pondělí.
Na Květnou neděli - 14. 4. 2019 bude již tradičně v 9:30 krátká pobožnost v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu. Po ní vyjde průvod s ratolestmi do farního kostela, kde bude následovat mše svatá. 

Číst dál: Velikonoční bohoslužby 2019

Postní Farní zpravodaj

První číslo Farního Zpravodaje v tomto roce je věnováno postní době. Přináší impulsy k postu a ke svátosti smíření, najdete zde ohlédnutí za duchovní obnovou pro ženy, kterou vedla Františka Böhmová v době adventu, nebo za Světovými dny mládeže, které proběhly v lednu v Panamě. Zpravodaj vás pozve na křížové cesty a další postní akce. 

Číst dál: Postní Farní zpravodaj

Tříkrálová sbírka 2019

I letos přinášeli tříkráloví koledníci dobrou zprávu o narození Spasitele do našich domovů a přáli lidem požehnání do nového roku. Tříkrálová sbírka dává již devatenáctým rokem příležitost k solidaritě s potřebnými. Z peněz, které se při koledování vyberou, jsou financovány charitní projekty v místě, kde byly vykoledovány, v rámci ČR, ale i v zahraničí. V Rožnově koledovalo 42 skupinek dobrovolníků.

Číst dál: Tříkrálová sbírka 2019

Setkání s biskupem Hrdličkou

V sobotu 1. 12. vyvrcholil kurz pro lektory z našeho děkanátu setkáním s biskupem Josefem Hrdličkou. V sále Kulturního centra v Zašové pan biskup pohovořil na téma Duchovní rozměr služby lektora. Svým milým a osobitým způsobem nás poučil o úloze a odpovědnosti při této liturgické službě. "Nestačí, že (lektor) Slovo čte, on je určitým způsobem s vírou sděluje, předává, svědčí o něm..." Setkání bylo zakončeno mší svatou v poutním kostele Navštívení Panny Marie v Zašové. 

Číst dál: Setkání s biskupem Hrdličkou

Období útěchy a naděje: advent

"Dnes večer začíná období útěchy a naděje: advent. Začíná nový liturgický rok, který přináší novost našeho Boha, který je »Bohem veškeré útěchy« (srov. 2 Kor 1,3). Pohlédneme-li do nitra, uvidíme, že všechny novoty, včetně těch, které přinese dnešek, nedokáží nasytit naše očekávání." řekl dnes papež František při setkání s poutníky. 

Číst dál: Období útěchy a naděje: advent

Kurz Alfa aneb Otazníky života 2019

Kurz Alfa je určen lidem, které zajímají odpovědi na základní otázky křesťanského života: „Jde v životě o víc?“, „Kdo je Ježíš?“, „Proč Ježíš zemřel?“, „Jak získat víru?“, „Proč a jak číst Bibli?“, „Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?“... - tato a další témata jsou obsahem přednášek, rozhovorů a sdílení v rámci setkávání na Kurzu Alfa. 

Číst dál: Kurz Alfa aneb Otazníky života 2019

Tuesday the 25th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.