Miroslav Herold: Mladý křesťan v současné společnosti

V pátek 8. dubna 2016 se uskutečnilo setkání nejen mladých farníků s jezuitou Miroslavem Heroldem v Pastoračním centru. Téma znělo Mladý křesťan v současné společnosti. Slova P. Herolda provokovala k zamyšlení nad postojem každého, zvláště mladého věřícího k víře. Přednášející přítomné povzbuzoval k přemýšlení o důvodech náboženského přesvědčení, o vztahu k církvi a o postoji k aktuálním otázkám. Po přednášce následovala mše svatá ve farním kostele.

K dispozici je zvukový záznam na adrese: https://youtu.be/1Ld9CJ8Pz7I

Mgr. Miroslav Herold studoval filozofii, teologii, dějiny umění a církevní dějiny. V roce 2006 byl vysvěcen na kněze, působil jako studentský kaplan v Brně a Olomouci. V akademickém roce 2015-2016 zahájil doktorské studium historie na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Je členem jezuitské komunity v Olomouci. 

Foto: Martin Blaha

Wednesday the 8th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.