Efektivní rodičovství aneb jak vychovávat k zodpovědnosti

Kurz efektivního rodičovstvíBylo nás dvanáct – matek a otců a scházeli jsme se po osm večerů v průběhu ledna až dubna v rožnovském Pastoračním centru. Pod laskavým vedením Marušky Kaňovské jsme se pokoušeli stát se rodiči, kteří svým dětem rozumí, umí je povzbudit a motivovat k zodpovědnosti a samostatnosti už od útlého dětství.


Jste rodič vládce, rádce a průvodce nebo u vás doma vládne anarchie? Víte, k čemu je dobrý princip přirozených a logických důsledků? Jak ovlivňuje naše dítě pozice v sourozenecké skupině? Víte, že spravedlivě neznamená stejně? Víte, co sleduje váš potomek zlobením? Když dítě donese domů tři jedničky a jednu trojku, na co zareagujete? Používáte při výchově slova jako „vždycky“ nebo „nikdy“? Dokážete povzbudit a povzbuzení také přijmout?

 

Nad těmito tématy jsme diskutovali, zkoušeli si reakce v konkrétních konfliktních situacích. Nově nabyté dovednosti jsme průběžně s dílčími úspěchy aplikovali doma. Překonávat své stereotypy bylo obtížné, ale nevzdávali jsme se. Kurz jsme dokončili a shodli se na tom, že bychom rádi pokračovali i dál. Přínosem našeho setkávání bylo i seznámení a sblížení s dalšími rodiči z farnosti.

 

Děkujeme Marušce Kaňovské z Centra pro rodinu Jitřenka Hranice za laskavé vedení a inspiraci a Zdence Bořutové a Ester Tkáčové z Centra pro rodinu Valašské Meziříčí za obětavé hlídání našich ratolestí a zajištění našeho komfortu.

(aj)

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.