KRAJINY K PUTOVÁNÍ - Gabriela Nováková

Kategorie: Kostnice

Vernisáž: 12. července / 16 hod / farní zahrada

Malířka Gabriela Nováková vystavuje ve farní Kostnici vrstvené tušové kresby na fólii. Její krajiny jsou spíš prostory, v nichž je příroda připodobněna archetypálním tvarům zemského povrchu. Mohou nám evokovat cesty, hory, soutěsky, mořské pobřeží existující v dávných dobách, snad někdy na počátku stvoření světa. 
 

Autorka chápe své krajiny jako místa touhy po poznání, hledání smyslu našich cest, našeho putování, neustálého procesu hledání, bloudění a nalézání, pronikání k podstatě bytí. Vkládá do nich zdánlivý klid, ale zároveň i určité napětí, jakoby způsobené nepřítomností člověka. Ony však nejsou prázdné, uzavřené samy do sebe, ale očekávají poutníky, kteří jimi budou procházet, naplní je svou přítomností, svými příběhy.

Uspořádání výstavy finančně podpořilo město Rožnov pod Radhoštěm.

Životopis Gabriely Novákové

Fotografie z vernisáže (autor Martin Blaha):

Wednesday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.