Společné zasedání Ekonomické a Pastorační rady - 12. 10. 2016

Porada číslo: 1

Přítomni:

P. Kamil Obr, P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Petra Dejmková, Marie Koláčková, Zlatka Lušovská, Marta Luzarová, Jan Morcinek, Michaela Osmančíková, Marie Pavlicová, Marie Popelářová, Tomáš Surý, Pavel Špatný ml., Milan Volf, Milada Bičanová, Marie Bolcková, Jakub Chovanec, Pavel Jaška, Jaromír Koryčanský, Libor Kubíček, Matěj Rončák

Omluveni:

Emílie Kubíčková, Jaromír Valchář

Neomluveni: ---

Příští setkání: ER 26. 10. 2016; PR 16. 11. 2016

PROJEDNÁNO:

Modlitbu na zahájení přednesl P. Josef Svoboda.

Výzva k představení: Členové PR a ER se vzájemně představili a sdělili o sobě základní údaje.

P. Kamil: spojení duchovního a praktického projevu farnosti; význam farnosti; spojení farnosti a církve; spojení farnosti s biskupem; role laiků; vzájemná podpora farností mezi sebou...

ROZDĚLĚNÍ KOMPETENCÍ (trvalé úkoly členů Farní rady) - viz jmenný seznam členů trvale umístěný na nástěnce i na webu

- zápisy při zasedáních bude dělat Tomáš Surý a Marie Bolcková

- zápisy se po konzultaci s o. Kamilem a j. Mirkem, budou zasílat členům rad a umísťovat na web

- seznam kontaktů vytváří Pavel Jaška

- informovat farníky o způsobu předávání podnětů farní radě – skrze zodpovědné za jednotlivé oblasti – seznámí P. Kamil

- na vývěsku vyvěsit Rozdělení kompetencí za jednotlivé oblasti – udělá j. Mirek

- termíny setkávání budou cca 1x za dva měsíce, ale také dle aktuální potřeby

- členové rady by se měli na zasedání rady připravovat:

fa) hodnocení zadaného
fb) současná situace
fc) návrhy řešení
fd) převzetí odpovědnosti
fe) termíny realizací
ff) termíny dalšího setkání


-
události do farního kalendáře – na místě sepsány

- ekonomické výhledy:

a) dokončení svodů kolem kostela
b) schody na zahradu
c) dokončení úprav místnosti nad kůrem
d) stavba pergoly u PC
e) výsadba stromů ve farní zahradě
f) účast na brigádách motivovat přihlášením a včasnými ohláškami

________________________________________________________________________

DNE: 12. 10. 2016       ZAPSAL: j. Miroslav Frňka       SCHVÁLIL: P. Kamil Obr

Wednesday the 22nd. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.