Zasedání Ekonomické rady - 14. 12. 2016

Porada číslo: 3

Přítomni: P. Kamil Obr, j. Miroslav Frňka, Pavel Špatný ml., Milada Bičanová, Marie Bolcková, Pavel Jaška, Jaromír Koryčanský, Libor Kubíček, Matěj Rončák

OmluveniP. Josef Svoboda, Jakub Chovanec

Příští setkání: 15. 2. 2017

PROJEDNÁNO:
1. Modlitba
2. P. Kamil konstatoval, že není nastaven způsob schvalování návrhů řešení změn během samotné realizace projektů, některým členům se informace nedostávají včas, vznikají zbytečná nedorozumění z neinformovanosti. Byl dohodnut účinnější způsob komunikace.
3. Zopakovány a zkontrolovány úkoly z minulého zasedání ER 
4. Bylo připomenuto, které projekty financované z grantů je nutno do konce roku dokončit.

 1. „Obrazy do křížové cesty“
 2. „Kulisy betlémské kaple“
 3. Apelováno na nutnost včasného podání vyúčtování, pokud se příště budou projekty realizovat z grantů. Bude určena odpovědná osoba za celý projekt.
 4. M. Bičanová sdělila aktuální stav na účtu 242 tis. Kč, pokladna 4 tis. Kč, zbývá splatit půjčku ve výši cca 550 tis. Kč. Do konce roku již by neměly být žádné zásadní výdaje.
 5. P. Jaška informoval o rozhodnutí arcibiskupa olomouckého o příspěvku do „Mzdového fondu AO“ účinného od 1.1.2017: Všechny farnosti, duchovní správy a kapituly odvedou do „Mzdového fondu AO“ 30 % ze svého Hospodářského výsledku hospodářské činnosti po zdanění za uplynulý rok nejpozději do 30. 6. následujícího roku. Farnosti, jejichž odvod by byl nižší než 10 000,- Kč, jsou osvobozeny.

5. Plány na rok 2017:
(prioritou zůstávají rozdělané akce)

 1. úprava hlavního + dvorního schodiště fary včetně nadstřešení a zábradlí + pískovcový obklad + oprava kamenného soklu
 2. oprava kanalizační přípojky z pastoračního centra
 3. statické zajištění kostela (sanace trhlin v obvodovém plášti kostela včetně opravy prasklé římsy) + statické zajištění konstrukce kazatelny
 4. nová vrata do garáží – velký únik tepla
 5. pergola na dvorku fary u PC
 6. projekt výsadby zeleně u kostela a na farní zahradě
 7. Vigantice kostel – smluvně ošetřit užívání objektu, které je ve vlastnictví obce + řešení provozu při opravách, které se budou v r. 2017 realizovat

DNE: 14. 12. 2016       ZAPSALA: Marie Bolcková       SCHVÁLIL: P. Kamil Obr

 

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.