12. katecheze 2016 / 17

FARNÍ EVANGELIZAČNÍ BUŇKY
12. katecheze ve šk. roce 2016/17
(Šalomoun)

Milost a pokoj od Pána Ježíše Krista pro nás trpícího, ať je s vámi se všemi!

Sestry a bratři, kteří se snažíte žít své křesťanství ve společenství farních buněk, jsem rád, že vás mohu skrze tyto řádky znovu pozdravit. Vstoupili jsme do posvátné doby postní přípravy na Velikonoce. Jde o jedno z nejintenzivnějších období liturgického roku. Z toho důvod vás chci povzbudit k odvaze vstoupit na cestu obrácení. Je snazší jednorázově se vybudit k určitému výkonu, než zůstat dlouhodobě věrným/ou nastoupené cestě. Možná jste v pokušení si po předchozích neúspěších žádná předsevzetí nedávat. Prožíváme však čas velmi silné výzvy k novému začátku a je dobré ji nepřeslechnout. Ne vždy musí být obrácení tak radikální, že za sebou spálíme všechny mosty, spíše mi připadá účinější do toho, co už žijeme přinést trochu více Boha. Více lásky do vztahů, více pokoje do konfliktů, více trpělivosti do nesnází, více odvahy do odpouštění… Možná namítnete, že je těžké dělat více, když už teď jedete naplno. Postní doba nám však ukazuje cestu. Je jí trpící Bůh. Myslím, že je jen jeden opravdový důvod ke změně života a to setkání s láskou Boží přibitou na kříž. Kdysi jsem slyšel názor, že člověk nedokáže dlouho odolávat lásce. A Boží láska je tou nejintenzivnější. Našim problémem ovšem je naše vlastní dlaň před našima vlastníma očima, kterou si zabraňujeme tuto lásku vidět. Postní doba je vlastně jenom o tomto – rozevřít prsty a alespoň špehýrkou zahlédnout, jak moc jsme milováni.

Rozpovídal jsem se o tom, co mi připadá důležité připomenout, nicméně našim celoročním úkolem je pronikat do tajů oslavy Božího jména spolu s biblickými postavami. Dnešním velikánem je nejmoudřejší a zároveň nejpošetilejší postava Bible – král Šalomoun.

Nejvíce ho známe právě díky mimořádnému daru moudrosti, kterého se mu dostalo na začátku jeho panování, když právě o toto prosil Hospodina (1Kr 3, 7). Moudrost korunovala Šalomounovu hlavu a přinesla veliké požehnání pro něj, pro jeho království i svěřený lid. Kromě honosných paláců to však byl především mír, který se stal nejcennějším plodem jeho vlády. Toto je zřejmě první projev chvály králova života – touha po moudrosti. V našem životě se chvála může zúžit na pouhá slova. Oslavou Boha je ovšem snaha člověka nahlížet věci jeho očima.
Když Šalomoun postavil Hospodinu chrám, jsme svědky jeho překrásné modlitby (1Kr 8, 22 – 60). Moc doporučuji si ji přečíst, může se stát inspirací pro to, jak se k Bohu můžeme obracet i my. Chvála spojena s přímluvnou modlitbou za svěřený lid je plodem daru moudrosti.

Do této chvíle jsme hleděli na moudrého panovníka. V jeho životě je ovšem i stinná stránka, která viditelně kontrastuje se záměry na začátku jeho vlády. Šalomoun měl obrovské množství manželek a konkubín. Mnohé z nich si vzal z politických důvodů a upevnil tak svou vládu. To se mu však stalo osudným. Spolu se ženami, cizinkami, přicházel do jeho království i kult cizích božstev a král odepřel výhradní postavení Hospodinu – obětoval bohům svých žen.1 Je zvláštní, že byl král, považovaný za nejmoudřejšího, schopen dělat rozhodnutí tak pošetilá. Když se pídíme po důvodech, je možné si všimnout, že Davidova opravdovost a ryzost, patrná v žalmech, Šalomounovi chybí. Je velkým stavitelem, milovníkem umění, ale zápal pro Hospodina se z jeho srdce vytratil. A zde se opět můžeme dotknout naší víry. Vždy jsme v ohrožení odpadu, či zevšednění. To, že se nyní možná cítíme na vrcholu duchovního života a chvála jen tryská z našich úst, ještě neznamená, že se tam nemůže vkrást zákeřná touha oslavovat sebe, či dílo svých rukou. Velkou oslavou Boží je každodenní věrnost.

Šalomounův odpad dosáhl tak daleko, že se neštítil uctívat Aštartu jejíž kult obsahoval sexuální nevázanost a Molocha, který vyžadoval lidské oběti. Z nejmoudřejšího muže světa se stal ten nejpošetilejší. Člověk si při čtení těchto řádků uvědomí, jak blízko je tělo a duch. Jak se navzájem ovlivňují. A tady už jsme zase u postní doby. Není prostě naškodu dát i našemu tělu pocítit, že je součástí ještě větších věcí než jsou jen ty hmatatelné. V sobotu na SMS na shledanou.

P. Kamil

Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.