Úmysly bohoslužeb

ÚMYSLY BOHOSLUŽEB

 

V týdnu od 27. LISTOPADU DO 4. PROSINCE 2022

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

N

1. ADVENTNÍ

7.00

Za + rodiny Nohavicovu, Vachunovu, + Annu Vachunovu s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

8.15

Za farníky

10.00

Za + tatínka Emila Bortla a maminku Aničku, duše v očistci s prosbou o požehnání pro živou rodinu

 

 

P

 

 

 

18.00

Za + Zoju Štuskovu, jejího + manžela a za živou rodinu

Ú

 

7.00

Za živou a + rodinu Kantorkovu a duše v očistci

 

 

S

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

 

 

18.00

Za + manžela Stanislava, + dceru Alenku, + rodiče z obou stan a za živou rodinu Mitášovu, Kramolišovu, Barabášovu a duše v očistci

Č

 

7.00

Za živou a + rodinu Vojkůvkovu, Boháčovu a Pařenicovu a duše v očistci

 

 

P

 

7.00

Za + prarodiče a živou rodinu Olejníkovu a Martinátovu s prosbou o dar víry

18.00

Za + babičku Irmu, za duše v očistci a ochranu P. Marie pro živou rodinu

S

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

7.00

Ke cti a slávě matky Boží P. Marie a na její úmysly

Mše sv. v Muzeu

18.00

Za + rodinu Bolckovu, Orságovu, Pilátovu, Dobiášovu a Boží požehnání pro živé rodiny

N

2. ADVENTNÍ

7.00

Za živou a + rodinu Hejtmánkovu

8.15

Za + rodiče Hlaváčkovy, + Zdeňka Matějku, + tety a strýce, za živou rodinu Hlaváčkovu, Matějkovu a Kamasovu

10.00

Za farníky

 

 

 

Friday the 2nd. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.