Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB
 
V týdnu od 26. května 2019  do 2. června 2019

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

N

6. velikonoční

7.00

Na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu P.Marie do dalších let

8.15

Za + Marii Kopeckou, jejího + manžela, + rodiče a sourozence a duše v očistci

10.00

Za farníky

 

 

P

 

 

 

18.00

Za + Janu Kulišťákovou, za + manžela Miroslava, za rodiče z obou stran a za živou a + rodinu a duše v očistci

Ú

 

7.00

Na poděkování P.Bohu za dar života a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

 

 

S

 

 

 

18.00

Za + rodiče Marii a Zdeňka Ryglovy, Boženu a Františka Svačinovy, živou  a + rodinu a duše v očistci

Č

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

7.00

Za + manžela, + rodiče a + sourozence, duše v očistci, ochranu Matky Boží a všech svatých pro celou živou rodinu

18.00

 

P

Svátek Navštívení Panny Marie

7.00

Za rodinu Pavlicovu, Hutyrovu, Solanskou,  Halamíčkovu a Frňkovu a duše v očistci

18.00

Poděkování za 25 let společného života s prosbou o dar víry, zdraví a Božího požehnání pro celou rodinu

S

Památka sv. Justina, mučedníka

7.00

Za + rodiče a ostatní příbuzné a Boží ochranu pro celou živou rodinu

18.00

Za + Jiřího Kmošťáka a živou rodinu

N

7. velikonoční

7.00

Za + rodiče Večeřovy, Přikrylovy a duše v očistci

8.15

Za farníky

10.00

Za + rodinu Janákovu a Slovákovu, za živou rodinu Janákovu a Vašutovu

 

 

 

Monday the 27th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.