Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB
 
V týdnu od 17. BŘEZNA 2019  DO 24. BŘEZNA 2019

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

N

2. postní

7.00

Za + manžela Josefa Koláčka, + rodiče Koláčkovy a Jurkovy, 2 švagry a živou rodinu

8.15

Za + manžela a + rodiče z obou stran a švagra Martina, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

10.00

Na poděkování P.Bohu za přijatá dobrodiní u příležitosti 55. narozenin

15.00

KŘÍŽOVÁ CESTA

P

 

 

 

18.00

Za + Štěpána, živou rodinu a duše v očistci

Ú

Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE

7.00

Za + rodiče Marii a Michala Hlucháňovy, sourozence z obou stran, duše v očistci a živou rodinu

 

 

S

 

 

 

18.00

Za + rodiče Ludmilu a Josefa  Románkovy, strýce Milana Babeka, duše v očistci a živou rodinu
Mariánské večeřadlo

Č

 

7.00

Za živé a + dobrodince, bezdomovce, narkomany, za oběti dopravních nehod, živelných pohrom, za nenarozené děti a děti předčasně narozené

 

 

P

 

7.00

Za živou a + rodinu Bortlovu a Křenkovu

17.15

18.00

KŘÍŽOVÁ CESTA
Za + Petra Dobiáše, + rodiče a živou a + rodinu Dobiášovu a Kadlecovu a rodiče Vojkůvkovy

S

 

7.00

Za + rodiče Osmančíkovy a živou rodinu

18.00

Za + Františka Drozda a živou a + rodinu

N

3. postní

7.00

Za + rodiče Andrýsovy a Pitroňovy, za + bratra a 2 švagry, za živou rodinu Nedopilovu, Pitronovu, Martinátovu, Bajerovu, Machovu, Andrýsovu a duše v očistci

8.15

Za + rodiče Janíčkovy, dceru Růženu Vaškovu a Boží ochranu pro živé rodiny

10.00

Na poděkování P.Bohu za 50 let života, Jaroslava Fojtáška a živou rodinu

15.00

KŘÍŽOVÁ CESTA

 

Thursday the 21st. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.