Úmysly bohoslužeb

ÚMYSLY BOHOSLUŽEB

 

V týdnu od 19. BŘEZNA DO 26. BŘEZNA 2023

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

N

4. POSTNÍ

7.00

Za farníky

8.15

Za + rodiče z obou stran a požehnání pro živou rodinu

10.00

Za + rodiče z obou stran, za + manžele Pomklovy a Goláňovy, za + manžela duše, v očistci a živou rodinu

 

 

P

 

 

 

18.00

Na poděkování za 50 let života s prosbou o zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu

Ú

 

7.00

Za + Josefa a Františku Fojtíkovy, Stanislava a Marii Bílovy, živou rodinu a duše v očistci

 

 

S

 

 

 

18.00

Za + rodiče Bužkovy, jejich děti, Boženu Vašutovu, živou rodinu a duše v očistci

Č

 

7.00

Za + Václava a Annu Jakšíkovy, + syna Václava a + rodiče z obou stran

 

 

P

 

 

 

18.00

Za + manžela, rodiče Koláčkovy a Jurkovy, dva švagry s požehnáním pro živou rodinu

S

Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

7.00

Za + rodiče z obou stran, tetu Albínu Pavlicovu, živou a + rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Arnošta a Martu Kramolišovy, dceru, zetě, Ludmilu Pavlicovu a živé rodiny Kramolišovu a Chumchalovu

N

5. POSTNÍ

7.00

Za + manžela, živou rodinu, ochranu P. Marie a pomoc Boží

8.15

Za farníky

10.00

Za + živou a + rodinu Cábovu a Vanduchovu

 

 

 

Wednesday the 22nd. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.