Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB

 

V týdnu od 19. LEDNA 2019 DO 26. LEDNA 2020

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

N

2. v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Píchovu a Přibylovu

8.15

Za + rodiče Halamíčkovy, bratra Josefa a tetu Boženu a duše v očistci

10.00

Za farníky

 

 

P

 

 

 

18.00

Za živou rodinu Plandorovu, Drápalovu a Kolečkovu a duše v očistci

Ú

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

7.00

Za + manžela, + rodiče z obou stran, zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

 

 

S

 

 

 

18.00

Na vlastní úmysl

Č

 

7.00

Za + Václava a Boženu Blumentrichovy, živou rodinu a duše v očistci

 

 

P

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

7.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou za uzdravení a duše v očistci

18.00

Za + manžela Jaroslava a jeho živou rodinu

S

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

7.00

Za + Jana Malečka, sourozence, rodiče a duše v očistci

18.00

Za + rodiče a prarodiče a s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

N

3. v mezidobí

7.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a ochranu P. Marie pro celou rodinu

8.15

K poctě sv. Judy Tadeáše za vyslyšení proseb

10.00

Za + Ludvíka Jurajdu a celou živou a + rodinu

 

 

 

Sunday the 19th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.