Marek Vácha: Tváří v tvář zemi

V pátek 7. dubna jste mohli přijít do kostela Všech Svatých prožít celé odpoledne a připojit se k adoraci a programu protkanému modlitbami ve prospěch všeho stvoření - ochraně života obecně – ať už jde o nenarozené dítě v lůně matky, ohrožené druhy, právo na důstojný život ve třetím světě, ochranu a smysluplné využívání přírodních zdrojů.
Každá vteřina mého života, mé dobro a mé zlo, ovlivňuje pole, tkanivo vesmíru, z něhož jsme všichni utkáni", řečeno slovy Marka Orko Váchy, který byl hlavním hostem celého programu. 

V přednášce nazvané ve shodě s titulem jeho poslední knihy „Tváří v tvář zemi“ nám poutavým pohledem kněze, biologa a bioetika volně předložil a rozvykládal obsah papežské encykliky Laudato si a dal možnost zamyslet se nad zodpovědností každého jednoho z nás bez rozdílu věku, společenského postavení, národnosti či náboženského vyznání za osud světa.

Akci uspořádala rožnovská pobočka České křesťanské akademie za vydatné pomoci rožnovského chrámového sboru a scholy. Jejich společné vystoupení se zpěvy z Taizé, proložené chválami za Stvoření bylo vyvrcholením programu a dalo celému večeru meditativní a slavnostní rámec. Všem zpěvákům patří za vystoupení i dlouhé hodiny přípravy velký dík. Stejně tak našemu faráři P. Kamilovi za vstřícnost a pomoc v průběhu celé akce.

Pro ty z Vás, kdo jste neměli možnost na přednášku přijít, je možnost si poslechnout zvukový záznam.

Milena Blahová

Foto: Martin Blaha

Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.