Kurz Alfa 2017 v rožnovské farnosti

Kurz Alfa je určen lidem, které zajímají odpovědi na základní otázky křesťanského života: „Jaký má život smysl?“, „Kdo je Ježíš?“, „Proč Ježíš zemřel?“, „Proč a jak číst Bibli?“, „K čemu je mi dnes církev?“... - tato a další témata jsou obsahem přednášek, rozhovorů a sdílení v rámci setkávání na Kurzu Alfa. 

Kurz Alfa probíhal po dobu 12 týdnů (11. 1. – 29. 3.), vždy ve středy od 18:00 do 20:30 hod., v Pastoračním centru u fary v Rožnově pod Radhoštěm. 

Rožnovská farnost má za sebou již osmý běh Kurzu Alfa. A je zcela zjevné, kolik ovoce přináší pro církev (společenství) i pro nás samotné (vztahy). Jedinečné zázemí Pastoračního centra poskytlo příležitost čtyřem sdílejícím skupinkám o maximálním počtu dvanácti účastníků. A svědectví ze „Dne s Duchem svatým“ opět dokázalo předčit naše očekávání, včetně hostitelů Pastoračního centra na Prostřední Bečvě (viz. fotografie). Zcela nově ale začaly být Kurzy Alfa i o tom, kdo z nás má tak silnou zkušenost s křesťanským tématem, že je o tomto schopen svědčit i jako přednášející (Maruška Kubečková ml. – „Proč a jak se modlit?“; MUDr. Martin Blaha – „Uzdravuje Bůh i dnes?“; P. Kamil Obr – „A co církev?“; P. Karol Matlok, MIC – „Kdo je Duch svatý?“, „Co Duch svatý dělá?“, „Jak můžeme být naplněni Duchem svatým?“).

(ts)

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.