Program 5. zasedání Ekonomické rady farnosti Rožnov pod Radhoštěm (10. 5. 2017)

Porada číslo: 5

Přítomni:

P. Kamil Obr, P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Pavel Špatný ml., Milada Bičanová, Marie Bolcková, Jakub Chovanec, Pavel Jaška, Jaromír Koryčanský, Libor Kubíček, Matěj Rončák

Omluveni: -

PROGRAM:

1. Modlitba P. Kamil

2. Seznámení s dnešním programem zasedání ER.

3. Kontrola restů a úkolů z minulého zasedání + (info. Otázky o. arcibiskupa z Děkanátního setkání farních rad)

4. Seznámení s ekonomickou situací farnosti (Milada Bičanová)

5.

 1. Brigáda: (výsadba stromů ve farní zahradě, úklid dvora a půdy, přesazení tuje, svody u kostela, celkový úklid, úklid klubovny)

 2. člověk zodpovědný za celý areál a sečení trávy

 3. Prodejna knih na faře – ponechat či zrušit (EET)

 4. úprava zpěvárny

 5. dveře na chodbě fary

 6. výměna zámku bytu kaplana

 7. dokončení vstupu fary, pergoly, natření střechy PC, oprava a nátěr interiéru PC

 8. Libor Kubíček – úpravy kostela ve Viganticích – výběrové řízení, jednání s obcí

 9. aktualizace aktivit pro rok 2017 - které projekty je nutné a které možné realizovat (připojit termín a zodpovědného).

 10. nové klíče už jsou k dispozici

6. Úkoly - přečíst k čemu jsme došli, kdo dostal jaké úkoly, včetně termínů

7. Termín dalšího zasedání

PROJEDNÁNO:

 1. Modlitba P. Kamil

 2. Seznámení s dnešním programem zasedání ER.

 3. Kontrola úkolů

 1. P. Jaška – projekt na úpravu vstupu fary – zajištěno požárně-technické posouzení, podána žádost o závazné stanovisko památkové péče – schodiště se nachází na pozemku města, původní žádost o odkoupení pozemku podána na MěÚ se zatím projednávat nebude, aktuálně bude probíhat rekolaudace stavby chodníku před farou (investor město) – předběžně informace, že schodiště vybuduje město.

 2. Informační tabule – jsou vyhotoveny – zajišťoval J. Koryčanský, bude instalováno v rámci sobotní brigády

 3. Místnost garáže – měla by plnit účel užívání, diskuze k provedení a osazení vrat – návrh na oslovení projektanta J. Koryčanský

 4. Univerzální klíče – zajišťoval P. Kamil včetně visacích zámků

 

 1. M. Bičanová - informace o stavu financí:

 • stav k 30.4.2017 – účet 429 483 Kč, pokladna 29 858 Kč
 • sbírky + dary + nájem celkem 582 999 Kč, všechny závazky uhrazeny, investice ozvučení v kostele 76 tis. Kč
 • energie – uhrazeno od začátku roku 2017 = 126 tis. Kč.


5.
a. V sobotu 13. 5. brigáda – organizace M. Rončák + J. Koryčanský:

 • výsadba stromů na farní zahradě
 • osazení + nátěr dešťových svodů
 • úklid dvora, půdy, dílny + klubovny Devětsilu
 • přeložení dřeva.
b. Diskuze k provozování knihkupectví na faře do budoucna z důvodu EET + knihovna taktéž málo využívána – vhodné projednat i na pastorační radě, poté závěr.
 1. Diskuze k využití místnosti knihkupectví, pokud by nebyla nadále jako knihkupectví využívána, zpěvárna – bude potřebná výměna podlahové krytiny.

 2. Dveře na faře – záměr sjednotit typ dveří, 4 ks dveří již byly zakoupeny, zvolit vhodné dveře se zvukovou izolací do kanceláře – zjistit možnosti.

 3. dokončení vstupu fary – viz 3a).

 4. L. Kubíček – kostel Vigantice - informoval, že obec očekává informaci, zda získá dotaci na stavební úpravy sanace vlhkého zdiva až v průběhu léta – uzavření kostela se tedy zatím nekoná, rekonstrukce hřbitova - termín zatím není jasný.

 1. Různé:

 1. Diskuze k technickému stavu budovy Kostnice – výhledově zajistit projekt na celkovou opravu – P. Jaška zmapuje potřebné náležitosti na stavebním úřadě.

 2. J. Koryčanský zmínil záměr vypracování architektonické studie na zástavbu pozemků v Tylovicích (zde se nachází i pozemky v majetku rožnovské farnosti), zadává město.

 3. Potřeba zadat zpracování PD skutečného stavu trasy dešťové kanalizace v areálu kostela – zajistí J. Chovanec.

 4. Diskuze ke stavu kostelních lavic a k výmalbě kostela – nutné v budoucnu řešit včetně možnosti financování.

 5. P. Jaška - námět k zamyšlení – nadstřešení vstupu nad kostelem - již v minulosti náměty zpracovány – ukázka.

 6. J. Chovanec - bannery k Otevřeným branám – vhodné místo umístění – sloup VO?

 

 1. Příští zasedání ER se koná 14.6.2017.

 
ÚKOLY:

3a) úprava vstupu fary – podávat aktuální informace o vývoji postupu města (J.Koryčanský)

3c) Zajistit zpracování PD garáž v budově PC (J. Koryčanský + P. Jaška)

5e) vhodné dveře se zvukovou izolací do kanceláře – zjistit možnosti (L. Kubíček)

6a) výhledově zajistit projekt na celkovou opravu budovy Kostnice – zmapování potřebných náležitostí na stavebním úřadě (P. Jaška)

6c) zadat zpracování PD skutečného stavu trasy dešťové kanalizace v areálu kostela (J. Chovanec)

________________________________________________________________________

 

RESTY:

 

DNE: 10. 5. 2017   ZAPSALA: Marie Bolcková    SCHVÁLIL: P. Kamil Obr

 

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.