PŘÍBĚHY - Ludmila Vašková

Kategorie: Kostnice

Autorská komentovaná prohlídka (konaná dne 30. 8.) se stala pomyslnou „třešinkou na dortu“, tedy jakýmsi vrcholem výstavy děl malířky Ludmily Vaškové v malé galerii Kostnice na farní zahradě. Jednoduchý název „Příběhy“ vypráví prostřednictvím akvarelů, ilustrací a grafik nejen o důvěrně známých biblických příbězích. Obrazy nakonec asi nejvíce vypovídají o nás samotných, o našem pohledu na vyprávění Bible (často silně zakonzervovaném), i o tom, jak my se díváme na svět.

Autorka popisovala asi třem desítkám posluchačů, proč je nutné některé obrazy nahodit „a la prima“, tedy ihned, a jiné musejí čekat; čas věnovala také popisu techniky své práce, včetně ukázek nástrojů, které používá. Tím, že to není jen plátno a štětec, začal neznalý člověk postupně chápat, že obrazy a grafiky, na něž hledí, nejsou jen uměním, ale i zručným řemeslem, aby na konci komentáře dospěl k závěru, že se snad jedná spíš o jakési „kouzlo“. Tak neuvěřitelně na nás, oboru neznalé, působil například popis a ukázky starých grafických technik – hlubotisku.

Paní Vašková se svěřila i se svými úvahami o smyslu výtvarné práce, zvláště v současné zrychlené době, motivované především ekonomicky. Vyjádřila přesvědčení, že harmonie a krása prostředí, ve kterém žijeme, jakož i mnohé jiné duchovní a kulturní prožitky, jsou pro člověka natolik významným zdrojem inspirace a životního naplnění, že není možné se jich vzdávat.

V pořadí již osmou výstavu v galerii Kostnice navštívilo dosud více než 750 návštěvníků (od 25. července do 3. září). Role průvodců se již tradičně ujali klienti Iskérky, pro které je komunikace s lidmi a samostatnost v práci školou života. Za možnost realizace výstavy jsme vděčni i finanční podpoře Města Rožnov pod Radhoštěm.

Marie Popelářová


Saturday the 24th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.