Večer modliteb za ochranu stvoření

Ve Světový den modliteb za péči o stvoření (1. 9.) uspořádala Česká křesťanská akademie a rožnovský chrámový sbor pro širokou veřejnost večer modliteb. Pološerem kostela se nesly zpěvy písní komunity z Taizé a Medžugorje prolínané symbolickými obrazy a texty k rozjímání. Zdrojem textů byla kniha kněze a biologa Marka O. Váchy „Tváří v tvář zemi“. 

Asi půlhodinka ztišení mohla pomoci lépe pocítit jak těsně je náš život spjatý s životy lidí kolem i s životy „malých bratří a sester“ a s prostředím, v němž žijeme; že „každá vteřina mého života, mé dobro a mé zlo ovlivňuje pole, tkanivo vesmíru. Každá má modlitba má vliv na celý vesmír a každý můj hřích trhá vlákna v celém existujícím universu. Všechno je spojeno. Žádný člověk není ostrov; žádný motýl ani chrpa, žádná moje modlitba ani žádný můj dobrý skutek nejsou osamoceny.“

Ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření se katoličtí věřící připojují již podruhé (od roku 2015), a to na podnět papeže Františka. Také při letošní příležitosti vydal římský biskup František s konstantinopolským patriarchou Bartolomějem společné poselství. V něm mimo jiné připomíná, že „Země je nám svěřena jako vznešený dar a dědictví, za něž jsme všichni zodpovědní, aby „na konci“ bylo vše, co je na nebi i na zemi, sjednoceno v Kristu (Ef 1,10). Lidská důstojnost a prosperita se hluboce pojí v péči o celé stvoření.“

(celé znění poselství na webu RadioVaticana)

Texty z Večera modliteb za ochranu stvoření

Autor fotografií: Martin Blaha

Thursday the 5th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.