Program 6. zasedání Ekonomické rady farnosti Rožnov pod Radhoštěm (13. 9. 2017)

Porada číslo: 6

Přítomni:

P. Kamil Obr, Pavel Jaška, Matěj Rončák, Jaromír Koryčanský, Libor Kubíček, Jakub Chovanec, Milada Bičanová, Pavel Špatný ml., Marie Bolcková

Omluveni:

P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka

 

PROGRAM: 

 1. Modlitba P. Kamil

 2. Finanční údaje

 3. Kontrola úkolů z minulého zasedání

 4. Stanovení priorit oprav na rok 2017-2018

 5. Různé

PROJEDNÁNO:

 1. Modlitba P. Kamil

 2. Informace o stavu financí:

 • stav na účtu k 13.9.2017 – 269 tis. Kč

 • stav pokladny k 13.9.2017 – 15 tis. Kč


Půjčky: do konce roku 2017 zbývá uhradit 3 x 45 tis., v dalších letech bude zbývat splatit u 

1. půjčky 150 tis. Kč, u 2. půjčky 200 tis. Kč.

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání

 • zaslat kontakty firmy M. Bolcková – do konce června – provedeno

 • údržba zejména nábytku - oslovit stolaře p. Vičana – O. Kamil – do konce června – bude urgováno

 • demontovat zavěšenou stříšku přední vstup – J. Koryčanský – domluvit se s p. Jaškou - ponechá se na místě

 • prověřit existenci železobetonového věnce - garáž PC - M. Rončák – do konce června – trvá

 • instalace informačních tabulí - J. Koryčanský – do konce června – hotovo

 • dokončit prostor před varhanami - J. Koryčanský – během července – hotovo, položena podlaha, nalakováno, návrh ještě opravit podlahu i ve spodní části včetně umístění skříně

 • dokončení klempířských prací dešťové svody - J. Koryčanský – do konce června – hotovo včetně nátěru

 • ověřit vhodný termín pro projednání „Lesní hospodářské osnovy“ – P. Jaška – do konce června - hotovo

 • úprava vstupu fary – podávat aktuální informace o vývoji postupu města (J. Koryčanský) – trvá, v přípravě zadání VZ na realizaci vstupu

 • zajistit zpracování PD garáž v budově PC (J. Koryčanský + P. Jaška) – trvá – je závislé na zjištění umístění železobetonových věnců – zatím se odkládá

 • vhodné dveře se zvukovou izolací do kanceláře – zjistit možnosti (L. Kubíček) – nabídka byla zaslána, předpokládaný náklad cca 100 tis. - zatím se odkládá

 • výhledově zajistit projekt na celkovou opravu Kostnice – zmapování potřebných náležitostí na stavebním úřadě (P. Jaška) – trvá – památkáři vyžadují zpracování projektové dokumentace (výměna krovu + střešní krytina), předběžně osloven projektant Ing. Vinklárek (říjen)

 • zadat zpracování PD skutečného stavu trasy dešťové kanalizace v areálu kostela (J. Chovanec) – trvá – dopracuje se již zaměřená dešťová kanalizace viz situační výkres předložen P. Jaškou.

 

Diskuze k lavicím:

P. Jaška: bude nutné posouzení památkářů k návrhu oprav, z hlediska organizace opravy je pozitivní, že lavice nejsou součástí stavby ani samostatnou movitou památkou zapsanou v památkách. Připomínka O. Kamila k 1. řadě lavic: z hlediska prostoru potřebného před křtitelnicí by do budoucna bylo vhodné přemístit tuto řadu dozadu.

Diskuze k „sedes“ – náhrada stávajících sedadel za křesla v budoucnu?

Lavice vhodné řešit až po výmalbě, zatím stolař opravil „rozjeté“ lavice.

Dále potřeba:

Zvážit termín malování s ohledem na zajištění organizace bohoslužeb (případně zvážit stěhování věcí do budovy Kostnice).

dořešit osvětlení interiéru kostela – vytipovat firmy + návrhy řešení Pavel Špatný na příští FER.

 

 1. Priority oprav na rok 2017-2018

Výmalba interiéru kostela + dořešení osvětlení interiéru kostela

Kazatelna – oprava ukotvení dle doporučení statika (před započetím výmalby)

Oprava lavic (nátěr + polstrování)

Budova Kostnice (výměna krovu + střešní krytiny) - zpracování projektové dokumentace

Oprava římsy kostela dle doporučení statika, příp. venkovního kamenného soklu

 

 1. Různé

 1. Kostel Vigantice - informace podané L. Kubíčkem:

 • na cca 2,5 měsíce je plánováno uzavření kostela z důvodu realizace stavebních úprav odvlhčení zdiva, injektáže (obec obdržela dotaci), termín dokončení cca do pol. prosince, na vánoce otevření kostela (vyhlásit „předbrigádu“)

 • farnost Rožnov p. R. by se měla částečně podílet na nákladech na opravy (obec nebude financovat malování + koberce)

 • dále se uvažuje o instalaci mříží do vstupu kostela, řeší se oprava zvonu, upadlo srdce zvonu, zajišťují se cenové nabídky na opravu

 • v budoucnu by se měly ošetřit krovy nátěrem.

Bylo připomenuto, že je vhodné pracovat na dořešení smluvních podmínek užívání kostela mezi obcí a farností.

 

 1. Vyhlášení podzimní brigády termín 30. 9. 2017 (mimo jiné uložení zatravňovacích dlaždic).

 

ÚKOLY:

7/4/1) pokračovat v přípravě zadávacích podmínek na zhotovitele „Výmalba interiéru kostela“ (zodpovídá: P. Jaška + M. Rončák + M. Bolcková) + dořešení osvětlení interiéru kostela (zodpovídá P. Špatný ml., st.)

7/4/2) oprava ukotvení kazatelny dle doporučení statika včetně ošetření dřeva proti působení dřevokazného hmyzu (zodpovídá P. Jaška, M. Rončák)

7/4/3) příprava opravy nátěru+ polstrování lavic (zodpovídá J. Koryčanský)

7/4/4) zadání zpracování projektové dokumentace na výměnu krovu + střešní krytiny budovy Kostnice (zodpovídá P. Jaška)

7/4/5) zadání zpracování projektové dokumentace opravy římsy kostela (zodpovídá P. Jaška)

_______________________________________________________________________

RESTY k 13. 9. 2017:

5/3a) úprava vstupu fary – podávat aktuální informace o vývoji postupu města (J.Koryčanský) – trvá T: průběžně

5/6a) výhledově zajistit projekt na celkovou opravu Kostnice – (P. Jaška) – trvá T: do 31.12.2017

5/6c) zadat zpracování PD skutečného stavu trasy dešťové kanalizace v areálu kostela (J. Chovanec) – trvá, T: do 31.12.2017

6/4e) údržba zejména nábytku - oslovit stolaře p. Vičana – O. Kamil – urgovat drobné opravy

6/4i) prověřit existenci železobetonového věnce - garáž PC - M. Rončák –trvá, T: do 31.12.2017 

 

DNE: 13. 9. 2017    ZAPSALA: Marie Bolcková    SCHVÁLIL: P. Kamil Obr

Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.