Papež František k Misijní neděli 2017

„Církevní misie je oživována spiritualitou trvalého vycházení. Jde o to vykročit z vlastního pohodlí a mít odvahu vydat se do všech periférií, které potřebují světlo evangelia. Církevní misie povzbuzuje postoj trvalého putování různými pouštěmi života, různými zkušenostmi hladu a žízně po pravdě a spravedlnosti.“ říká papež František ve svém Poselství ke Světovému dni misií 2017.

Církevní misie, jež je určena všem lidem dobré vůle, se zakládá na proměňující moci evangelia. Evangelium je radostnou zvěstí, která v sobě nese nakažlivou radost, neboť obsahuje a nabízí nový život: život vzkříšeného Krista, který odevzdává svého oživujícího Ducha a stává se pro nás Cestou, Pravdou a Životem (srov. Jan 14,6).

Misie říká církvi, že ona není sama o sobě cílem, ale že je pokorným nástrojem zprostředkujícím Království. Církev, která se vztahuje sama k sobě, která má zalíbení v pozemských úspěších, není církví Kristovou, není jeho ukřižovaným a oslaveným tělem. Máme dávat přednost „církvi otlučené, zraněné a špinavé proto, že vyšla do ulic, než církvi, která je nemocná svou uzavřeností a pohodlností, s níž lne ke svým jistotám“ (apoštol. Exhort. Evangelii gaudium, 49).

Papežská misijní díla jsou cenným nástrojem pro to, aby se v každém křesťanském společenství probouzela touha vycházet ze svých vlastních hranic a z vlastních jistot a aby se získával rozmach pro hlásání evangelia všem. Díky každodenně žité hluboké misijní spiritualitě a trvalému úsilí o misijní formaci a vzdělávání jsou děti, mladí, dospělí, rodiny, kněží, řeholníci, řeholnice a biskupové zainteresovaní v tom, aby v každém rostlo misijní srdce. Světový den misií organizovaný Dílem pro šíření víry je vhodnou příležitostí pro to, aby misijní srdce křesťanských společenství vycházelo vstříc naléhavým a rozsáhlým potřebám evangelizace svou modlitbou, svědectvím života i společenstvím majetku.

Vybráno z Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií 2017.  

Jak Papežská misijní díla pomáhají v roce 2017

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.