Jiří Grygar: Velký třesk a bible

Vytisknout

V sobotu 14. 10. 2017 byl naším vzácným hostem známý astronom a popularizátor vědy RNDr. Jiří Grygar. Promluvil na téma "Velký třesk a bible" a také obecně o vztahu vědy a víry. Vhledem k velké vytíženosti Dr. Grygara a s ohledem na to, že ještě týž den večer byl účastníkem panelové debaty ve Zlíně, spojily tentokráte své pořadatelské ambice obě naše sousední pobočky ČKA a akci jsme uspořádali ve 14 hodin v evangelickém kostele ve Valašském Meziříčí. 

Ve své promluvě se v první části Dr. Grygar zabýval historickými souvislostmi v dějinách poznávání vesmíru člověkem vzhledem k jeho postupně se zdokonalujícím technickým možnostem, dále současností našeho poznání, kde již vedle sebe stojí kvantová fyzika, teorie relativity i moderní astronomie a na závěr i výhledem do příštích dob, neboť s postupným rozvojem technických možností vědy roste i délka hranice mezi poznaným a dosud neodhaleným. S každým dalším objevem se tak nabídne spousta nových otázek a nepřekročených obzorů. K vědecké práci je tedy třeba přistupovat s pokorou.

Jiří Grygar působí v Oddělení astročásticové fyziky Fyzikálního ústavu AV ČR. Celý život se věnuje také popularizaci astronomie a příbuzných oborů fyziky. Publikoval více než dvě stě odborných prací (předmětem jeho výzkumu jsou fotometrie a spektroskopie hvězd, meziplanetární hmota a astročásticová fyzika) a řadu populárně-naučných publikací. Za svoji vědeckou a především popularizační činnost získal mnoho cen. V roce 2011 získal nejvyšší ocenění České astronomické společnosti Cenu Františka Nušla a o rok později obdržel Medaili Učené společnosti České republiky za „přínos české i mezinárodní astronomii a obecné vědě a jejímu šíření“. V roce 1996 získal cenu UNESCO Kalinga „za přínos k interpretaci úlohy vědy při službě společnosti, obohacování jejího kulturního dědictví a řešení problémů lidstva“. Byla po něm pojmenována planetka (3336) Grygar, objevena 26. října 1971. Je čestným předsedou České astronomické společnosti.

Pokud patříte k těm, kdo hledají odpovědi na otázky, jak to vše bylo na počátku času a zda se věda s vírou mohou mít společnou řeč, máte možnost si pro inspiraci poslechnout zvukový záznam

Milena Blahová

foto: Martin Blaha

Wednesday the 31st. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.