Misie v naší farnosti

V neděli 22. října 2017 na Světový den misií se farní společenství po celém světě modlí za potřebné a přispívají do fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným a šíření Božího slova do všech koutů světa. Také naše farnost se připojila k duchovní i materiální podpoře misijního díla.

Při mši svaté četly děti přímluvy za jednotlivé kontinenty a symbolicky přinesly k obětnímu stolu svíčky a květiny. Řada dobrovolníků také napekla cukrovinky, které se pak v připravených balíčcích rozdávaly a lidé mohli přispívat na misie. Tato aktivita vynesla 25 000,- Kč v Rožnově a 10 000,- Kč ve Viganticích. Spolu se sbírkou při misijní mši svaté, která vynesla v Rožnově 56 000,- Kč a ve Viganticích 4 000,- Kč, tak naše farnost přispěla na misijní konto celkem 95 000,- Kč.

Papežská misijní díla v ČR pravidelně podporují projekty pro světové misie, bohoslovce a děti. V letošním roce míří tato pomoc celkem do 13 zemí světa, kterými jsou Keňa, Zambie, Uganda, Tanzánie, Malawi, Sýrie, Bangladéš, Filipíny, Srí Lanka, Myanmar, Papua-Nová Guinea, Guyana, Paraguay. Více na stránkách missio.cz

Děkujeme farníkům a dobrovolníkům za aktivní duchovní i materiální podporu.

(aj)

Foto: Jan Lušovský, Daniel Striček

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.