Články

Program 7. zasedání Ekonomické rady farnosti Rožnov pod Radhoštěm (15. 11. 2017)

Porada číslo: 7

Přítomni:

P. Kamil Obr, j. Miroslav Frňka, Pavel Jaška, Matěj Rončák, Jaromír Koryčanský, Libor Kubíček, Jakub Chovanec, Milada Bičanová, Marie Bolcková

Omluveni:

P. Josef Svoboda, Pavel Špatný ml.

 

PROGRAM:

 1. Modlitba P. Kamil

 2. Informace kostel Vigantice

 3. Finanční údaje

 4. Aktuální projekty – informace o stavu přípravy

 5. Různé, termín další EFR

 

PROJEDNÁNO: 

 1. Modlitba P. Kamil

 1. Informace kostel Vigantice

L. Kubíček informoval o aktuálním průběhu prací - probíhá sanace zdiva, otlučená omítka, bude se instalovat deska + svázat s výstuží, od 1.12.2017 bude nastupovat malířská firma (p. Vavřín), diskuze k obnově barevných odstínů malby. Typ nátěrů – silikátový, popř. na bázi vápna? Výmalba na vrub farnosti cca 40-60 tis.. Udělalo se kus práce, hasiči vyklízeli, zvládlo se během 1 dne, budou se muset pořídit nové koberce? Zvon se bude realizovat na vrub města, kontakt na firmu.

 1. Informace o stavu financík 31.10.2017:

 • účet 150 tis. Kč

 • pokladna 4.918 Kč

Příjmy 1-10/2017:

 • sbírky 1,273 tis. Kč

 • dary 146 tis. Kč

 • nájmy 30 tis. Kč.

Výdaje 1-10/2017:

 • 159 tis. Kč opravy (skříně, komody, vysavače…)

 • 138 tis. Kč fara (stříšky + stoly židle….)

 • 102 tis. Kč pastorační centrum (zatravňovací dlažba, matrace…)

 • 38 tis. Kč zahrada (infotabule, kůra, substrát…)

 • 47 tis. Kč Kostnice (z toho příjem grant 25 tis. Kč).

Půjčky: do konce roku 2017 zbývá uhradit 1 x 45 tis. Kč, v dalších letech bude zbývat splatit u
1. půjčky 150 tis. Kč, u 2. půjčky 200 tis. Kč do r. 2020.

Návrh P. Kamila: stop stav na výdaje z důvodů naspoření potřebné částky na malování interiéru kostela.

 1. Aktuální projekty – informace o stavu přípravy

P. Jaška - informace k přípravě výmalby interiéru kostela - příprava zadávací dokumentace, oslovilo se 7 zhotovitelů, po termínu pro podání nabídek proběhne otevírání obálek, termín realizace je požadován květen, smlouva o dílo musí odsouhlasit Arcibiskupství v Olomouci, bude podána žádost o dotaci na město Rožnov p. R. a na krajský úřad Zlínského kraje + možnost požádat o příspěvek na arcibiskupství. Výčet toho, co je potřeba udělat před malováním (světla, kazatelna, praskliny), zajet se podívat do Val. Meziříčí na ovládání průduchů ve stropě, ale instalovat před výmalbou (5*2,5 tis. + motorek). Osvětlení kostela, p. Maňák udělá návrh včetně vizualizace – bude nutná výměna nového rozvaděče, elektro rozvody na kůru by se měly dát pod omítku ještě před výmalbou – včetně kabeláže pro ozvučení apod. – potřeba vyřešit vytápění na kůru pro varhaníky.

Dmychadlo pro varhany – zřejmě vychozená ložiska – nový motorek dmychadla cca 40 tis., problém s doladěním varhan (varhany se realizovaly v r. 2002).

P. Jaška – informace k přípravě opravy Kostnice – podklady od p. Drápaly – podklad pro technickou zprávu, zaměřuje se + situace + vyjadřovačky správců sítí + posláno Ing. Vinklárkovi + musí se projednat a mít vyjádření památkářů, střecha šindely – na zimu opatření, střechu přikrýt plachtou, aby nezatékalo.

 

 1. Různé, termín další EFR

 • Připomenutí nutnosti zajistit odvoz zbytku vytěženého dřeva z farního lesa (J. Koryčanský)

 • Průkaz energetické náročnosti (PENB) na budovu fary – potřeba vyhotovit.

 • Alarm v kostele obnova?

 • Kříž u křtitelnice a v předsíni kostela – diskuze o možnosti vzájemné výměny umístění.

 

J. Koryčanský - ples KDU-ČSL se bude konat 13. 1. 2018

 

Příští termín EFR: 17. leden 2018

 

DNE: 15.11.2017    ZAPSALA: Marie Bolcková    SCHVÁLIL: P. Kamil Obr

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.