Poselství Tříkrálové sbírky

Možná jste je potkali, možná zazvonili i u vašich dveří. Skupinky tříkrálových koledníků přinášely do domovů vánoční poselství a přání pokoje. Tříkrálová sbírka je charakteristická každoročně rostoucí vybranou sumou, za kterou stojí věnovaný čas dobrovolníků a štědrost dárců. Smyslem akce je však vyjít k lidem, přihlásit se ke křesťanské tradici a odkazu mudrců z východu.

V Matoušově evangeliu (2,1-12) čteme příběh o mudrcích z východu, kteří přišli do Jeruzaléma, aby nalezli krále Židů. V Betlémě nacházejí Ježíše, klaní se mu a předávají své dary - zlato, kadidlo a myrhu. V průběhu staletí vytvořila lidová zbožnost legendu o Třech králích: Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Na svátek Zjevení Páně, lidově Tří králů se podle tradice žehnají domy a svěcenou křídou se na dveře píší písmena K+M+B. Nejsou to však počáteční písmena jmen Třech králů, ale zkratka latinského Christus mansionem benedicat neboli Kristus žehnej tomuto domu. I dnešní koledníci přinášejí tuto zvěst do domácností dárců.

Informace o výtěžku letošní Tříkrálové sbírky a jeho využití najdete na internetových stránkách Charity Valašské Meziříčí

(aj)

Foto: Eliška Chovancová

Thursday the 5th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.