Zasedání Ekonomické rady - 17. 1. 2018

Porada číslo: 8

Přítomni:

P. Kamil Obr, Pavel Jaška, Matěj Rončák, Jaromír Koryčanský, Jakub Chovanec, Milada Bičanová, Marie Bolcková, Pavel Špatný ml.

Omluveni:

P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Libor Kubíček

 

PROGRAM:

 1. Ohlédnutí za činností ve farnosti během Vánoc (betlém, Živý betlém, zdobení stromků a jejich odstrojení, úklid, úprava půdy na faře – malování, dokončení výmalby kostela ve Viganticích – L. Kubíček)

 2. Stav financí na transparentním účtu – M. Bičanová

 3. Nové osvětlení kostela – prezentace Jana Maňáka - diskuze

 4. Výmalba kostela – P. Jaška – prezentace doposud připravené dokumentace (smlouva…) – diskuze

 5. Kostelní lavice – oprava či pořízení nových lavic – P. Jaška + M. Bolcková – návrh firmy z Hustopečí nad Bečvou – diskuze

 6. Pronájem nové kopírky na faru a zároveň pro děkanát – P. Kamil Obr

 7. Pravidla manipulace spojené s financemi vybranými v kostele – P. Kamil Obr – kdo s financemi může manipulovat, kde se bude sbírka umisťovat, kdo počítá….

 

PROJEDNÁNO:

 1. P. Kamil shrnul činnosti uskutečněné v závěru roku:

 • proběhla plánovaná úprava půdního prostoru

 • byla dokončena výmalba kostela ve Viganticích, proběhla první mše sv., nyní se ještě odlévá nový zvon, angažovala se spousta lidí, příkladné.

 1. Informace o stavu financík 16. 1. 2018:

 • účet 167 tis. Kč

 • pokladna 52 tis. Kč

 • nově zřízený transparentní účet 366.500,- Kč

Příjmy 1-12/2017:

 • sbírky 1,6 mil. Kč

 • dary 284 tis. Kč, z toho 50 tis. Kč farnost Vigantice

 • zřízen nový účet, transparentní pro shromažďování peněz na plánované opravy kostela, on-line náhled bude v co nejkratší době (záležitost technického nastavení).

Půjčky: v letošním roce úhrada u 1. půjčky 150 tis. Kč, u 2. půjčky 50 tis. Kč.

Předpoklad na letošní rok – příjem sbírky 1,7 mil. + výdaje 1,2 mil Kč, 500 tis. k dispozici na plánované opravy, pokud nebudou mimořádné výdaje.

Zmíněn problém s kotlem v PC, opakované opravy.

 1. Prezentace Jana Maňáka – osvětlení kostela

Pracuje pro společnost EXX, s.r.o.– zabývá se návrhy osvětlení různých prostor včetně historických objektů – návrh zahrnuje řešení celého prostoru kostela v LED provedení, barva světla bílá teplá, zahrnuje:

 • osvětlení lodě kostela – nasvícení klenby, liniové svítidlo

 • osvětlení křížové cesty – obrazová svítidla LED pásek s optikou

 • nasvětlení varhan na kúru – reflektorová svítidla

 • výměnu zářivek pod kúrem + u zpovědnic

 • reflektory do presbytáře + nasvětlení na kříž, nasvětlené římsy z obou stran, nasvětlení oltářního obrazu

 • žárovky do lustrů mléčné.

Cenová nabídka je ve výši 201.174 Kč vč. DPH (bez montáže) – byla předložena již v 11/2017, firma nabízí možnost splátek.

Diskuze k prezentaci:

 • navrženo, aby navržené osvětlení bylo demonstrováno přímo v kostele (zajištění žebře) – pokud bude zájem, budou předvedeny vzorkové pásky ve variantě teplé i studené

 • bude prověřena možnost dotace na osvětlení od arcibiskupství na 100 tis. Kč (P. Jaška)

 • bylo dohodnuto, že budou ještě osloveny další firmy – zajistí P. Jaška.

 1. Příprava výmalby kostela

 • P. Jaška informuje - smlouva o dílo s vítěznou firmou ATLAS, Jiří Miček, Vsetín, je uzavřena, sanace vlhkých omítek bude realizována zároveň, je součástí smlouvy o dílo.

 • podány žádosti o dotaci ve výši 2 x 150 tis. Kč na město Rožnov p. R. + na KÚ Zlínského kraje + dále je možné čerpat 80 tis. od Ministerstva kultury – budeme očekávat rozhodnutí, zda budou žádosti kladně schváleny.

Diskuze k řešení bohoslužeb během května, kdy bude výmalba realizována – jednou z možností je zahrada, oltář v betlémské kapli, musí se ještě dořešit odvětrávání kostela na půdu, navržené technické řešení bude v reálu ověřeno v kostele ve Val. Meziříčí.

 1. Kostelní lavice

 • M. Bolcková informovala, že byla oslovena firma Dotek dřeva – Ing. Tomáš Rosa, Hustopeče nad Bečvou, která se výrobou lavic dlouhodobě zabývá – v listopadu 2017 proběhla prohlídka technického stavu kostelních lavic, byly probírány jednotlivé varianty, oprava i případné zhotovení lavic nových – firma předložila předběžnou cenovou nabídku ve variantě nových lavic ve výši cca 1,1 mil. Kč, oprava stávajících lavic by byla rentabilní pouze za předpokladu, že nebude odstraňován původní nátěr lavic.

Diskuze k nabídce, zda zvolit nové lavice či opravu stávajících, nabídka je předběžná a slouží k orientačnímu vyčíslení nákladů na pořízení nových lavic kvůli plánování investic.

 • P. Kamil Obr hovoří ohledně přesunu prvních dvou lavic umístěných u křtitelnice

 • bylo dohodnuto, že by bylo vhodné zmapovat kostely, kde firma nové lavice realizovala zvážit další postup případně udělat preferenční průzkum u věřících.

 1. Pronájem nové kopírky

 • Je potřeba řešit pořízení či pronájem nové kopírky na faru - P. Kamil Obr – pořízení nové kopírka cca 34 tis. nebo varianta pronájmu 400,- Kč/měsíc, je potřeba ještě zmapovat možnosti, důležitý je parametr nákladovosti pokud jde o tonery a servis.

 1. Pravidla s manipulací financí vybraných v kostele

 • O. Kamil – jak zabránit pochybnostem ohledně peněz vybraných v rámci sbírek, je potřeba tomu předejít – po celou dobu zůstanou vybrané peníze na stolku u oltáře, poté přesun do trezoru – budou nastaveny jasná pravidla.

 1. Různé

Návrh o. Kamila ohledně farnosti Rychnov na Moravě – místo, kde probíhají různé akce pro mládež apod. – zamyšlení o možnosti podpory – návrh poskytnout v budoucnu brigádní a finanční výpomoc s údržbou budovy fary a kostela, na oplátku možnost využívat faru pro tábory apod., evangelizační rozměr + zapojení mládeže do práce ve farnosti.

 

Příští termín EFR: 14. 3. 2018

 

ÚKOLY:

5/3a) úprava vstupu fary – podávat aktuální informace o vývoji postupu města (J. Koryčanský) – trvá, T: průběžně

5/4i) prověřit existenci železobetonového věnce - garáž PC - M. Rončák –trvá, T: do 30. 6. 2018

6/4/2 oprava ukotvení kazatelny dle doporučení statika včetně ošetření dřeva proti působení dřevokazného hmyzu (zodpovídá P. Jaška, M. Rončák)

6/4/3 zajistit nabídku na případnou opravu polstrování kostelních lavic (zodpovídá J. Koryčanský)

6/4/4 zadání zpracování projektové dokumentace na výměnu krovu + střešní krytiny budovy Kostnice (zodpovídá P. Jaška)

6/4/5 zadání zpracování projektové dokumentace opravy římsy kostela (zodpovídá P. Jaška)

8/3 dořešení osvětlení interiéru kostela, oslovení dalších firem k podání návrhu řešení včetně cenových nabídek (zodpovídá P. Jaška + P. Špatný ml.) T: do 31. 1. 2018

8/5 předložit FER přehled kostelů, kde byly realizovány nové kostelní lavice

 

DNE: 17. 1. 2018    ZAPSALA: Marie Bolcková    SCHVÁLIL:P. Kamil Obr

 

Wednesday the 31st. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.