Zasedání Ekonomické rady - 14. 3. 2018

Porada číslo: 9

Přítomni:

P. Kamil Obr, Pavel Jaška, Matěj Rončák, Jaromír Koryčanský, Pavel Špatný ml., Jakub Chovanec, Marie Bolcková

Omluveni:

P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Libor Kubíček, Milada Bičanová

 

PROGRAM:

 1. Úvodní slovo P. Kamila, modlitba

 2. Informace o stavu financí

 3. Nové osvětlení kostela

 4. Výmalba kostela

 5. Kostelní lavice

 6. Zpracovaná studie opravy budovy Kostnice

 7. Různé

 
 PROJEDNÁNO: 

 1. Úvod - P. Kamil upřesnil, co vše je potřeba projednat.

 2. Informace o stavu financí k 14. 3. 2018:

 • účet 53 tis.

 • pokladna 43 tis. Kč

 • transparentní účet 528.851,- Kč

 

Oprava varhan (dmychadlo) - 52 tis. Kč

Posuvné dveře, skříně za kůrem - 79,8 tis. Kč.

Vstupní schodiště fary – zastupitelstvo města Rožnov p. R. schválilo částku na realizaci v rámci akce „revitalizace“, práce firmě již zadány, proběhlo mapování kameníky, zhotovení zábradlí zadáno zámečníkovi – povrch schodu bude celistvý a zdrsněný, detaily budou upřesněny, realizace předpoklad jaro 2018.

 1. Osvětlení kostela

V rámci poptávky na dodavatele nového osvětlení do kostela byly osloveny a nabídku podaly tyto firmy:

 • EXX, s.r.o.(prezentoval J. Maňák na předchozí radě) - 201.174 Kč vč. DPH (bez montáže)

 • Kuběnský, spol. s r.o., Praha - 238 tis. Kč vč. DPH (bez montáže)

 • AAA Energy Zubří – 58 tis. vč. DPH (bez montáže), v nabídce komponenty bez uvedení typu a výrobce svítidel, nutno vyzvat k doplnění a prezentaci

 • ROBE lighting s.r.o. – 424 tis. Kč vč. DPH (bez montáže).

Diskuze k nabídkám: J. Koryčanský informoval, že firma ROBE lighting s.r.o. se v rámci jednání vyjádřila, že jsou ochotni realizovat dodávku svítidel formou sponzorského daru pro farnost. Diskuze – bude potřeba překopat elektroinstalaci? Potřeba instalace datových kabelů? Úpravy rozvaděče? Jaký bude způsob ovládání? Co nabídka zahrnuje?

P. Jaška informoval, že proběhly revize elektroinstalace ve všech farních budovách, v budově kostela nutno odstranit závady na elektroinstalaci, rozvaděč v nevyhovujícím stavu, bude potřeba realizovat úpravy, bude zajištěno nacenění prací.

Návrh o. Kamila, aby se uskutečnilo co nejdříve (příští týden) setkání revizního technika + zástupců ROBE + p. Špatný + o. Kamil - musí se upřesnit naše konkrétní požadavky na osvětlení.

 1. Příprava výmalby kostela

P. Jaška vznesl návrh, že by se s předstihem mohlo začít s výmalbou kůru, použily by se malé varhánky, další v pořadí je potřeba provést sanace soklů. Ohledně malířských barev se objevila nabídka nově přistěhované architektky z farnosti - má možnost dodat za výhodné ceny kvalitní barvy, bude se jednat s dodavatelskou malířskou firmou. Odstíny barev budou přímo před realizací schvalovat památkáři.

Předem již bude muset něco začít vyklízet. Okna jdou otevřít zvenčí, natřel by se rám oken. Očistění oltářního obrazu svépomocí? Lavice se posunou na jednu a potom na druhou stranu. J. Koryčanský navrhl požádat Charitu o zapůjčení vysoušečů (vysoušení soklů).

 1. Kostelní lavice

M. Bolcková rozeslala ukázky lavic různých firem. P. Kamil navrhl, že v průběhu června by bylo vhodné zmapovat kostely, kde firmy nové lavice realizovaly, zvážit další postup. Zřejmě se budou muset vyjádřit památkáři, i když lavice nejsou kulturní památkou. Diskuze k typům potahů na lavicích.

 1. Zpracovaná studie opravy budovy Kostnice – p. Jaška informoval o zpracování studie Ing. Vinklárkem, dvě varianty návrhu řešení:

 • 1. varianta – zachovat stávající rozměry krovu

 • 2. varianta - prodloužená střecha v zadní části od kostela

Musí se vyjádřit památkáři, pro rozpracování studie do fáze projektu se musí dohodnout varianta.

 1. Různé

Diskuze k přípravě výmalby.

 

Příští termín EFR: 4. 4. 2018

 

ÚKOLY:

5/3a) úprava vstupu fary – podávat aktuální informace o vývoji postupu města (J. Koryčanský) – trvá, T: průběžně

5/4i) prověřit existenci železobetonového věnce - garáž PC - M. Rončák –trvá, T: do 30. 6. 2018

6/4/2 oprava ukotvení kazatelny dle doporučení statika včetně ošetření dřeva proti působení dřevokazného hmyzu před výmalbou (zodpovídá P. Jaška, M. Rončák)

6/4/3 zajistit nabídku na případnou opravu polstrování kostelních lavic (zodpovídá J. Koryčanský)

6/4/5 zadání zpracování projektové dokumentace opravy římsy kostela (zodpovídá P. Jaška)

9/3 dořešit výběr parametrů osvětlení interiéru kostela + výběr dodavatele osvětlení, prezentace návrhů + uskutečnit setkání za přítomnosti revizního technika elektro (zodpovídá P. Kamil) T: vhodné v průběhu 12. -13. týdne

  

DNE: 14.3.2018    ZAPSALA: Marie Bolcková    SCHVÁLIL:P. Kamil Obr

Wednesday the 22nd. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.