Zasedání Ekonomické rady - 4. 4. 2018

Porada číslo: 10

 

Přítomni:

P. Kamil Obr, Pavel Jaška, Matěj Rončák, Jaromír Koryčanský, Pavel Špatný ml., Libor Kubíček, Jakub Chovanec, Milada Bičanová, Marie Bolcková

Omluveni:

P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka

 

PROGRAM:

 1. Úvodní slovo P. Kamila, modlitba

 2. Informace o stavu financí

 3. Výběr zhotovitele díla „oprava osvětlení kostela“

 4. Stanovení harmonogramu prací výmalba kostela + výměna svítidel

 

PROJEDNÁNO:

 1. Úvod - P. Kamil upřesnil, co vše je potřeba projednat.

 2. Informace o stavu financí k 31. 3. 2018:

 • transparentní účet 611.504,- Kč.

 1. Osvětlení kostela

J. Koryčanský – sdělil informace k nabídce firmy ROBE lighting s.r.o.: ovládání svítidel bude pomocí vypínačů, wi-fi připojení, 5 teplých barev, možnost přednastavení variant osvětlení, proběhlo setkání s elektrikářem, postačí zásuvky 220V, stávající rozvody v hliníku se vymění. Zástupce firmy a elektrikář p. Dobeš na sebe mají kontakt, budou komunikovat ohledně přípravných prací na elektroinstalaci pro nová svítidla, odhadovaná cena za montáž a seřízení svítidel firmou ROBE cca 50 tis. Kč, bude předložena kalkulace.

V 1. fázi prací se musí realizovat elektroinstalace na kůru, poté ostatní rozvody v kostele z plošiny, bylo by vhodné zároveň pořešit kabel pro případnou kameru, která by byla součástí zabezpečovacího systému. Dále bude vyčísleno, kolik budou stát úpravy v elektrorozvaděči.

P. Jaška shrnul podané nabídky (EXX, s.r.o., Kuběnský, spol. s r.o., AAA Energy Zubří, ROBE lighting s.r.o.).P. Kamil vyzval k hlasování o výběru zhotovitele, jednohlasně vybrána nabídka firmy ROBE lighting s.r.o.

Ostatní firmy, jež podaly nabídku, budou písemně vyrozuměny včetně poděkování za účast - zajistí P. Jaška.

P. Jaška – p. Jiří Miček dodá vzorník barev, je potřeba co nejdříve odsouhlasit s památkářema, P. Jaška - ještě se zkusí vykomunikovat možnost instalace prostorového lešení, které by bylo využito i pro montážní práce elektro.

 1. Stanovení harmonogramu prací

 • nejzazší termín ukončení prací včetně finálního úklidu je So 2. 6. (v Ne 3.6.2018 se koná 1. sv. přijímání dětí)

 • 1. brigáda v So 14. 4. (ohlásit v neděli 8. 4.), příp. již 13.4. ? - vystěhování, hrubé umytí, příp. oprava tmelení oken, očistění větracích průduchů na půdu (přechodné umístění obrazů křížové cesty na kůr?), stavba stanů před Betlémskou kaplí, 15.4. poslední mše v kostele před zahájením prací

 • od 16. 4. zahájení elektromontážních prací - vysekání drážek, zasekání kabelů pro reprobedny, v dalším týdnu montážní práce + zednické začistění, poté hrubý úklid a poslední mše 29.4., poté celý květen mše sv. venku před Betlémskou kapli, kde by byl oltář (stany + lavičky od hasičů z Tylovic)

 • další brigády 21.4, 28.4.

 • od. 1. 5. nastoupí malířská firma

 • během května nátěr oken z plošiny zvenčí?


Nutné zajistit:

 • plachty na zakrytí, lepící pásky - J. Koryčanský

 • lavice sklidit až po prvním květnu

 • vstup do zákristie se utěsní a zadělá, aby se neprášilo

 • zajistit stany + lavičky od hasičů z Tylovic – J. Koryčanský

 • ověřit možnost instalace prostorového lešení u p. Mička, jinak nutno zajistit pronájem plošiny na 2. pol. dubna pro elektomontážní práce – P. Jaška

 • zajistit občerstvení pro brigádníky na 14.4. P. Špatný (guláš), 21. 4. M. Bolcková (zelňačka) 28.4. ??

 • tabulky rozpis časového harmonogramu - M. Bolcková


ÚKOLY:

5/3a) úprava vstupu fary – podávat aktuální informace o vývoji postupu města (J. Koryčanský) – trvá, T: průběžně

5/4i) prověřit existenci železobetonového věnce - garáž PC - M. Rončák –trvá, T: do 30. 6. 2018

6/4/2 oprava ukotvení kazatelny dle doporučení statika včetně ošetření dřeva proti působení dřevokazného hmyzu před výmalbou (zodpovídá P. Jaška, M. Rončák)

6/4/3 zajistit nabídku na případnou opravu polstrování kostelních lavic (zodpovídá J. Koryčanský)

6/4/5 zadání zpracování projektové dokumentace opravy římsy kostela (zodpovídá P. Jaška)

 

DNE: 4.4.2018    ZAPSALA: Marie Bolcková    SCHVÁLIL:P. Kamil Obr

Wednesday the 22nd. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.