Ivan Foletti: Má migrace značku? O oltáři sv. Ambrože a rasizmu (již) ve středověku

Vytisknout

Doc. Ivan Foletti přednášel dne 23. 5. 2018 na téma Má migrace značku? O oltáři sv. Ambrože a rasizmu (již) ve středověku v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Díky originálnímu pojetí ve vyprávění doc. Folettiho historické předměty ožívají a stávají se hmatatelnou realitou, místem setkávání minulosti a přítomnosti. Můžeme poznat staré a výjimečné objekty v rámci jejich živé existence, v rámci osobního vztahu, který k nim jednotlivci mohli mít, jejich funkce v kontextu sociálního a náboženského života a také v jejich politické a propagandistické dimenzi, v jejich roli "nástrojů moci". 

Zlatý oltář je jedním z nejkrásnějších předmětů, který se k nám skoro zázrakem dostal z IX. století. Oslavuje Ambrože, morálního zakladatele milánské diecéze a Gervasia a Protasia, mučedníky jejichž těla Ambrož objevil v roce 386. Do zlata a stříbra jsou vytepány příběhy z života Krista a Ambrože samotného, celý oltář je doslova obsypán drahými kameny a smalty. Pozorný pohled ale může ukázat neočekávané: za krásou se skrývá strach, v rukách vítězů se i světec může stát nástrojem segregace a rasizmu. Ambrožovo tělo se totiž během století znovu a znovu stávalo "místem" kdy se nově příchozí, my bychom dnes řekli migranti, střetávali s původními obyvateli. Kult světce byl střídavě využíván pro odmítnutí a přijetí nově příchozích. S odstupem tisíce let, je ale také vidět něco jiného: po střetu a napětí vždy následuje smíření.... 

Doc. Ivan Foletti přednáší na Masarykově univerzitě v Brně a na univerzitě ve švýcarském Lausanne. Na Filozofické fakultě v Brně vede seminář dějin umění a Centrum raně středověkých studií. http://www.earlymedievalstudies.com/convivium.html

Naší pozornosti by neměl uniknout jeden z posledních "počinů" doc. Folettiho - 1500 km dlouhá pouť po středověkých poutních cestách Francie, kterou podnikl v loňském roce se skupinou studentů historie umění, aby poznávali historii "prožíváním" a "ohmatáváním". 
Aktualne.cz: Jsme první blázni, kteří ušli 1500 km Evropou...
YouTube: Čtyři měsíce setkávání

Bohatá publikační činnost zahrnuje desítky prací publikovaných v několika světových jazycích. 
Vědeckovýzkumnou práci aktuálně zaměřuje na historiografii; umění a liturgii v raném středověku; pozdně antický Řím; Milán a Lombardii 4.-10. století a poutní cesty v Galii 11.-13. století. 
ttps://is.muni.cz/osoba/foletti
Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.