Farní den a loučení s otcem Kamilem

V sobotu 23. června 2018 se konal tradiční farní den. Nejdříve jsme se v kostele společně pomodlili a poté program pokračoval na farní zahradě. Letošní farní den se nesl v duchu loučení s naším farářem Kamilem Obrem, který po sedmi letech odchází do farnosti ve Zlíně. Nechybělo předávání darů, slova díků a loučení.


Prohlédněte si fotografie a videozáznam. 
Při adoraci před Nejsvětější svátostí zazněly slova chval, díků a proseb. Na farní zahradě byl připraven prostor k setkávání, k poslechu hráli a zpívali Rožnovští ogaři, cimbálovka Radhošť a Rožnovanka, připraveno bylo bohaté občerstvení. Zkrátka nepřišly ani děti, pro které byly připraveny stanoviště s úkoly a oblíbený skákací hrad. Speciálním bodem programu bylo divadelní představení v provedení nadšeného spolku ochotníků z řad farníků, kteří zahráli kus ze života otce Kamila a jeho anděla strážného.
 
Co otec Kamil od nás dostal? Ze společných darů je potřeba zmínit koloběžku, díky které se může dostat ke všem potřebným, úžasný dort, který symbolizuje jeho pastorační cestu, a v neposlední řadě rožnovské hodiny, které "smutně bijú". Na počest otce Kamila, který ve farnosti zanechal nesmazatelnou stopu, byly na farní zahradě zasazeny dvě moruše.
 
Otče Kamile, děkujeme! Přejeme spokojené farníky a vyprošujeme Boží požehnání!

(aj)

Prohlédněte si videoreportáže: Události farního dne a Divadelní představeníThursday the 5th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.