Zasedání Pastorační rady - 19. 9. 2018

Porada číslo: 9

ítomni:

P. Pavel Hofírek, P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, manželé Jana a Karel Fuskovi, Milada Chamillová, Michaela Osmančíková, Marie Pavlicová, Tomáš Surý, Jaromír Valchář, Milan Volf

Omluveni:

Alena Čípová, Marie Koláčková, Emílie Kubíčková, Zlatka Lušovská, Marta Luzarová, Jan Morcinek, Pavel Špatný ml.

 

PROGRAM:

1. Modlitba

2. Aktuální záležitosti + plány do budoucna

a) přehled nákladů za provedené úpravy a modernizaci kostela ve farním zpravodaji

b) koberec do kostela

c) reflektory

d) katecheze pro dospělé

e) internet v kostele

3. Kalendář akcí farnosti Rožnov pod Radhoštěm (září 2018 – červen 2019)

a) biřmování

b) Misijní neděle; Za nebeskou branou – divadelní představení ochotníků farnosti Štramberk

c) Slavnost Všech Svatých; dušičkové pobožnosti na hřbitovech; duch. obnova na Velehradě

d) Zahájení setkávání rodičů prvokomunikantů a dětí připravujících se na 1. svaté přijímání

e) adventní koncerty; roráty pro rodiny s dětmi; roráty v muzeu; předvánoční zpověď

f) Vánoční pořad bohoslužeb; Živý betlém; děkovná mše sv. na závěr občanského roku

g) žehnání koledníků a Tříkrálová sbírka; zahájení Kurzu Alfa; ples KDU-ČSL

h) akce v postní době a další akce do připravovaného kalendáře akcí farnosti pro rok 2019

4. Termín příštího zasedání

5. Modlitba + požehnání

 

PROJEDNÁNO:

2. a) Ve farním zpravodaji bude přehled nákladů za provedené úpravy a modernizaci kostela. I nadále se bude vybírat na “kostel“, aby bylo na vrácení půjček ve výši 250 000 Kč od Arcibiskupství na opravy ohradní zdi kostela – z toho letos ještě 100 000 Kč.

b) Začalo se vybírat na koberec do kostela. Máme už vybráno skoro 45 000 Kč, náklady jsou zhruba 100 000 Kč. Pan Čermák udělá cenovou nabídku (jaký koberec, jaký vzorek a kde všude ho dát) – uvažujeme o červeném koberci hotelového typu (dražší, ale kvalitní) s motivem zlatavých lilií a hvězdičkami mezi liliemi.

c) reflektory – s kostelníkem p. Valchářem se na ně podíváme a některé z nich se přesměrují/namíří dolů – stížnost na to, že je špatně vidět do kancionálů. Případně se koupí reflektory navíc.

d) katecheze pro dospělé – zájem projevilo téměř 80 zájemců, což bude znamenat setkávat se asi ve čtyřech skupinách max. po dvaceti lidech. Termíny setkávání: středa v 19:00 h. (od 3.10.), čtvrtek v 16:30 h. (od 4.10.) a v 19:00 h. (od 11.10.) a sobota od 19:00 h. (od 13.10.). Jednalo by se o biblické hodiny, besedy nad katechismem a o přípravy dospělých na svátosti. Setkávání by probíhaly zhruba jednou za čtrnáct dnů ve skupinkách po asi 20 lidech většinou v sále pastoračního centra na 70-90 minut. Na začátku bude krátká modlitba, pak bude prostor na otázky ohledně probíraných věcí aj., dále postupná četba evangelia po krátkých úryvcích a poslední část bude probírání otázek Kompendia Katechismu katolické církve. Tyto katecheze pro dospělé jsou něco mezi přednáškou a společenstvím. Nejsou to přednášky, ale spíš besedy. Setkání i diskuzi povede o. Pavel. Více ve Farním zpravodaji.

e) internet v kostele – je dobré ho výhledově mít. Dal by se použít např. pro tzv. internetové rádio, které by vysílalo přímý přenos bohoslužeb z kostela (jenom audio).

3. Kalendář akcí farnosti Rožnov pod Radhoštěm (září 2018 – červen 2019)

a) biřmování – sobota 29.9. v 10:00 h. (ve čtvrtek 27.9. proběhne nácvik v 18:45 h.)

b) Misijní neděle a sbírka na misie (21.10.)

v neděli 21.10. plánuje chrámový sbor jet do Lukova

Za nebeskou branou – divadelní představení ochotníků farnosti Štramberk – neděle 28.10.

c) Slavnost Všech Svatých – čtvrtek 1.11.

dušičkové pobožnosti – neděle 4.11.

Duchovní obnova na Velehradě = 16.-18.11., nejen pro rožnovské farníky. Přihlašování v kanceláři poutního domu Stojanov. Téma: Josef Egyptský – Člověk vedený Bohem. Program: promluvy, adorace, mše svaté, beseda. Více informací ve Farním zpravodaji.

d) Zahájení setkávání rodičů prvokomunikantů a dětí na první svaté přijímání – příprava na první svaté přijímání bude probíhat nezávisle na výuce náboženství, ale na probíraná témata z náboženství budeme navazovat. Příprava se bude skládat ze setkání s rodiči a ze mší svatých pro děti ve středu večer. Při setkáních s rodiči vždy probereme ty věci, které pak rodiče následně s dětmi budou probírat doma. Při středečních mších svatých pak v kázání něco z toho probereme ještě jednou a po mších svatých děti vyzkoušíme, jak se od rodičů vše naučily. První setkání s rodiči bude v listopadu a představení dětí farnosti bude 2.12. - tj. na 1. adventní neděli. Do konce května bude asi 7 setkání s rodiči a asi 12 středečních dětských mší svatých. Ze začátku bude setkání méně a poslední měsíc před svatým přijímáním se budeme s dětmi vídávat častěji. Více informací ve Farním zpravodaji.

e) 4 adventní koncerty – neděle 2., 9., 23.12. zřejmě od 16:30 h., neděle 16.12. od 14:00 h.

roráty pro rodiny s dětmi – vždy 3 pátky (7., 14. a 21.12.) při večerní mši v 18:00 h.

roráty v kostele sv. Anny v areálu Dřevěného městečka VMP – sobota 8.12. v 07:00 h.

předvánoční hromadná zpověď – neděle 16.12. od 15:00 do 18:00 h.

f) Vánoční pořad bohoslužeb:

24.12. v 16:00 h. pro děti a ve 24:00 h. půlnoční; 16:00 h. Vigantice; 22:00 h. Hutisko

25. a 26.12. stejně jako v neděli

Živý betlém – úterý 25.12. zřejmě od 15:00 h. = zahájení na náměstí pak přesun ke kostelu

Vánoční mše sv. v kostele sv. Anny – čtvrtek 27.12. zřejmě v 16:00 h.

děkovná mše sv. na závěr občanského roku – pondělí 31.12. v 16:00 h.; Hutisko v 16:00h.

1.1. 2019 stejně jako v neděli

Mše svatá ve čtvrtek večer (od 3.1.) se zřejmě bude rušit (místo ní by byla zřejmě adorace)

g) žehnání koledníků – pátek 4.1. v 15:00 h. a Tříkrálová sbírka – pátek 4. a sobota 5.1.

Kurz Alfa bude zahájen v úterý 8.1.2019

ples KDU-ČSL – termín někdy na začátku ledna – zřejmě na hotelu Energetik

h) akce v postní době+další akce do připravovaného kalendáře akcí farnosti pro r. 2019

Popeleční středa – 6.3. – mše sv. v 07:00 h. a v 18:00 h.

Křížové cesty – v postní době - v pátky od 17:15 h. a v neděle od 15:00 h.

případná Postní obnova; příp. Postní divadelní hra; Předvelikonoční hromadná zpověď, ad.

Připravuje se kalendář akcí farnosti Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2019. Vyjde v prosinci.

4.) Příští zasedání PR proběhne ve středu 7.11. od 19:00 h. v Pastoračním centru.

 

ÚKOLY:

-

RESTY:

-

DNE: 19. 9. 2018    ZAPSAL:Tomáš Surý    SCHVÁLIL: P. Pavel Hofírek

Thursday the 5th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.