Zasedání Pastorační rady - 7. 11. 2018

Porada číslo: 10

ítomni:

P. Pavel Hofírek, P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Anna Boráková (za Milana Volfa), Jakub Čermák (= nový člen PR – místo Jana Morcinka), manželé Jana a Karel Fuskovi, Anna Janíková (za Alenu Čípovou), Marie Koláčková, Emílie Kubíčková, Zlatka Lušovská, Marta Luzarová, Michaela Osmančíková, Marie Pavlicová, Tomáš Surý, Pavel Špatný ml., Jaromír Valchář

Omluveni:

Alena Čípová (zástupce: Anna Janíková), Milada Chamillová, Milan Volf (zástupce: Anna Boráková)

 

PROGRAM:

1. Modlitba

2. Aktuální záležitosti + plány do budoucna

a) Postní duchovní obnova

b) topení pro varhaníky, pořízení drátového mikrofonu pro scholu, přidání židlí na kůr

c) sčítání věřících zúčastněných na nedělních bohoslužbách v Rožnově a ve Viganticích

d) reflektory

e) počty dětí navštěvující předmět "křesťanská výchova - římskokatolické náboženství"

f) z bočních kostelních dveří táhne průvan – možné řešení? - hlasování o závěsech

3. Kalendář akcí farnosti Rožnov pod Radhoštěm (prosinec 2018 – listopad 2019)

a) Mikuláš + akce v Adventní době a o Vánocích

b) akce v Postní době a o Velikonocích

c) akce v květnu, červnu a o prázdninách

d) poutě

e) mše svaté v Domově pro seniory

f) Večery Chval

g) Dominikánské mše svaté

h) Tridua modliteb otců a matek

i) divadelní představení v kostele, rodinný víkend v září, Adorační den

4. Vzorník koberců do kostela – bylo předvedeno 7 vzorků - členové PR je oznámkovali

5. Termín příštího zasedání

 

PROJEDNÁNO:

2. a) Postní duchovní obnova by měla proběhnout v sobotu 9. března. Podle časových možností přednášejícího se uvidí, zda bude jen jednodenní, nebo začne už v pátek večer, popř. se protáhne až do nedělních bohoslužeb, na kterých by přednášející mohl kázat.

b) Varhaníci prosí o umístění topení na kůr. Bylo by dobré pořídit drátový mikrofon pro scholu. Mohly by se na kůr přidat židle zvl. pro chrámový sbor, aby si všichni mohli sednout.

c) Nedávno proběhlo orientační sčítání věřících přítomných v Rožnově a ve Viganticích na nedělních bohoslužbách. Napočítáno bylo dohromady necelých 1000 věřících.

d) Pravděpodobně se pořídí jeden reflektor ke stropu, který by osvěcoval prostor chrámové lodi. Je problém nasměrovat některé reflektory dolů do prostor chrámové lodi. V presbytáři se reflektory upravily, aby osvěcovaly důležitá místa – tj. ambon, sedes a obětní stůl.

e) Nepovinný předmět “křesťanská výchova – římskokatolické náboženství“ navštěvují ve školním roce 2018/2019 tyto počty dětí: u katechetky Aleny Čípové = 12 dětí v 1. třídě, 11 dětí ve 2. třídě, 8 a 6 (=14) dětí ve 3. třídě, 7 a 7 (= 14) dětí ve 4. třídě, 7 dětí v 5. třídě, 8 dětí v 6. třídě, 5 dětí v 7. a 8. třídě, 13 dětí v 9. třídě + u katechetky Anny Janíkové = 10 dětí v 1. třídě a 10 dětí ve 2. třídě = celkově 104 dětí + 3 předškoláci (katechetka Monika Ondřejková)

Výuka probíhá v Pastoračním centru, na ZŠ Pod Skalkou, a na ZŠ 5. května.

Je velmi málo dětí v předškolním věku přihlášených do náboženství – možné zrušení výuky.

f) Z bočních kostelních dveří táhne průvan – šlo by udělat zádveří či vrátit zpátky původní závěsy, nebo utěsnit dveře, popřípadě koupit nové závěsy. Členi PR o tom hlasovali. Většina členů vyslovila názor pro to, aby se tam vrátily původní závěsy, které by se ovšem předtím musely vyčistit. Závěsy by v bočních dveřích byly pouze přes zimu a na léto by se sundaly.

3. a) Mikuláše bude dělat J. Čermák (9.12. po 2. a 3. mši) – M. Bohuslavová připraví balíčky.

24.12. v 16:00 (pastýřská) a ve 24:00 (půlnoční); 25.12. a 26.12. = nedělní pořad bohoslužeb

27.12. v 18:00 (v muzeu), 28.12. jen v 18:00, 29.12. jen v 18:00, 31.12. v 16:00 (děkovná)

Od čtvrtku 3.1. už nebudou čtvrteční večerní mše (místo nich bude zřejmě jen adorace)

Vigantice: 25.12., 30.12. a 1.1. v 10:30, 3.1. v 17:00 (27.12. mše sv. ve Viganticích nebude)

Betlém v kostele bude stejný jako loni – termín instalace a nápomocné osoby se zjistí.

Zdobení stromků dětmi bude v sobotu 22.12. V sobotu 5. 1. proběhne koncert Rosénky, v sobotu 12. nebo v neděli 13. 1. se uskuteční Koncert schol a chrámového sboru od 15:00,

v sobotu 19. 1. by měl proběhnout - zřejmě na hotelu Energetiku - Ples KDU-ČSL.

V neděli 10. 2. by se mělo uskutečnit udělování svátosti pomazání nemocných

b) V sobotu 2. 3. se uskuteční Setkání kurzu/hnutí Cursillo s o. Höglem, v sobotu 9. 3. proběhne Postní duchovní obnova (viz. program - bod 2a) + nachystá se občerstvení,

v úterý 19. 3. bude slavnost sv. Josefa, v pondělí 25. 3. bude slavnost Zvěstování Páně.

Na Květnou neděli 14. 4. od 15:00 do 18:00 h. proběhne předvelikonoční svátost smíření.

Na Zelený čtvrtek 18. 4. začnou obřady v 18:00 h., na Velký pátek 19. 4. proběhne Křížová cesta v 15:00 a obřady budou zahájeny v 18:00 h. Na Bílou sobotu 20. 4. se uskuteční Vigílie se začátkem od 20:30 h., a na Hutisku pak Vigílie začne ve 20:00 h.

Na Velikonoční pondělí 22. 4. budou mše sv. v 7:00 a 8:15 h. a na Hutisku v 7:30 h.

c) Ve středu 1. 5. proběhne ministrantský den v semináři v Olomouci, v úterý 14. 5. v 19:00 h. bude v kostele koncert pořádaný T-klubem, v pátek 24. 5. se uskuteční Noc kostelů.

V neděli 2. 6. se uskuteční Farní den, v pátek 7. 6. v 18:00 h. proběhne mše za město, v sobotu 8. 6. bude Svatodušní Vigílie, v neděli 16. 6. se zřejmě uskuteční 1. sv. přijímání (termín se ještě upřesní), ve čtvrtek 20.6. proběhne Slavnost Těla a Krve Páně, v neděli

30. 6. se oslaví ve Viganticích výročí posvěcení kostela, v pátek 5. 7. na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude mše sv. v 8:15 h. V červenci bude farní a příměstský tábor-termíny neznámé.

Mše v muzeu = roráty (8.12. v 7:00), vánoční (27.12. v 18:00), Květná neděle (14.4. v 9:30 = pobožnost se svěcením ratolestí a poté průvod městem do farního chrámu Všech Svatých), Anenská pouť (28.7. = průvod městem ke kostelu sv. Anny s následnou svatoanenskou litanií a zpívanou modlitbou Anděl Páně), výročí posvěcení kostela sv. Anny (26.8. v 7:00), mše za zemřelé pochované na Valašském Slavíně + dušičková pobožnost (2.11. v 16:00)

d) poutě = v Hážovicích-Končinách (12.5.), Pasecká (26.5.), Tylovská (21.7. nebo 4.8. či 11.8.), Anenská (28.7.), Vigantická (4. nebo 11.8.), Hážovská (29.9.)

e) Mše svaté v Domově pro seniory (od 9:30 h.) = 9.1., 6.2., 6.3. (s popelcem), 10.4., 15.5.

f) Večery Chval = 6.1., 2.2., 6.4., 4.5., 7.9., 5.10.

g) Dominikánské mše svaté = 12.1., 9.2., 11.5., 8.6., 14.9., 5.10.

h) Triduum modliteb otců a matek = 25. – 27.1., 29. – 31.3., 28. – 30.6., 27. – 29.9.

i) Za nebeskou branou – či jiná divadelní představení v kostele – průběžně během roku.

V září (nejspíše 2. víkend) se uskuteční rodinný víkend. V úterý 29. 10. bude v naší farnosti tzv. Adorační den.

4.) Členům PR bylo předvedeno 7 vzorků koberců do kostela označených písmeny A - G. Členové PR měli možnost jednotlivé vzorky oznámkovat známkami 1 (nejlepší) – 5 (nejhorší)

5.) Příští zasedání PR proběhne ve středu 6.2.2019 od 19:00 h. v Pastoračním centru.


ÚKOLY:

-

RESTY:

-

DNE: 7. 11. 2018    ZAPSAL:Tomáš Surý    SCHVÁLIL: P. Pavel Hofírek

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.