Setkání s biskupem Hrdličkou

V sobotu 1. 12. vyvrcholil kurz pro lektory z našeho děkanátu setkáním s biskupem Josefem Hrdličkou. V sále Kulturního centra v Zašové pan biskup pohovořil na téma Duchovní rozměr služby lektora. Svým milým a osobitým způsobem nás poučil o úloze a odpovědnosti při této liturgické službě. "Nestačí, že (lektor) Slovo čte, on je určitým způsobem s vírou sděluje, předává, svědčí o něm..." Setkání bylo zakončeno mší svatou v poutním kostele Navštívení Panny Marie v Zašové. 
Kurz byl pořádán pro zájemce o čtení Božího slova při bohoslužbách v děkanátu Valašské Meziříčí. Kurz je rozdělen na čtyři části: 1. Základní znalosti Písma svatého ve službě lektorů - doc. Petr Chalupa, Th.D.; 2. a 3. Teoretické i praktické osvojení si základů správného přednesu a kultury mluveného slova - Mgr. Martina Pavlíková; 4. Duchovní rozměr služby lektora - Mons. Josef Hrdlička. 

(aj)

Foto: Martin Blaha
Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.