Tříkrálová sbírka 2019

I letos přinášeli tříkráloví koledníci dobrou zprávu o narození Spasitele do našich domovů a přáli lidem požehnání do nového roku. Tříkrálová sbírka dává již devatenáctým rokem příležitost k solidaritě s potřebnými. Z peněz, které se při koledování vyberou, jsou financovány charitní projekty v místě, kde byly vykoledovány, v rámci ČR, ale i v zahraničí. V Rožnově koledovalo 42 skupinek dobrovolníků.


Místní Charitě zůstává 58% z vybrané částky. Charita Valašské Meziříčí vybranou částku použije na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Dále budou použity na rekonstrukci vnitřních prostor budovy na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí, ve které sídlí služby pro lidi bez domova – Terénní služby, Denní centrum, Noclehárna a Centrum sociálně materiální pomoci. Část výtěžku bude použita na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky, materiální (potraviny, šatstvo) a ve zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Posledním projektem, který bude podpořen z financí Tříkrálové sbírky, je zakoupení dekontaminačního přístroje pro Dům pokojného stáří ve Valašské Bystřici. Přístroj bezpečně nakládá se zdravotnickým odpadem. 

Informace o výtěžku letošní Tříkrálové sbírky


Charita děkuje dobrovolníkům, kteří věnovali svůj čas i všem, kteří se zapojili. 
(aj)

Foto: Michal Šulgan

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.