Články

Zasedání ekonomické rady - 25. 2. 2019

Přítomni:

P. Pavel Hofírek, Pavel Jaška, Matěj Rončák, Jaromír Koryčanský, Pavel Špatný ml., Jakub Chovanec, Milada Bičanová

Host: Ing. Jiří Gavenda - ředitel Charity Valašské Meziříčí

Omluveni:

P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Libor Kubíček, Marie Bolcková

PROGRAM:

1. Úvodní slovo P. Hofírka

2. Projednání možností parkovaní pro Charitu Rožnov - p. Gavenda přednesl důvody pro zvýšení počtu parkovacích míst. Ze strany farnosti byla jednomyslně nabídnuta varianta pronájmu pozemku u CHKO Beskydy.

3. P. Valchář prezentoval nabídku na nové rozvody ke stroji hodin a zvonům. Tato byla zamítnuta s výhledem na kompletní výměnu strojů.

4. Regulace systému vytápění v budově PC – p. Špatný prezentoval nabídku firmy STOARE s.r.o za cca 28.000,- a také svou vlastní kde by ovládací prvky vyšly na cca 18.000,-. Po telefonu proběhla konzultace s p. Malíkem, který nastínil možné nedostatky regulace. Rozhodnutí prozatím odloženo.

5. Oprava budovy Kostnice - objednávka projektu p. Tzoumasové byla vypovězena z důvodu nečinnosti a žádné komunikace. Nadále je potřeba zvážit a rozhodnout, jaká varianta opravy střechy by se realizovala

- varianta č.1 - zachování původního půdorysu střechy

- varianta č.2 - prodloužení zastřešení ze strany od obchvatu pro využití jako zázemí při zahradních akcích

 

Příští termín ER:

Bude oznámen.

Zapsal: Pavel Špatný

Schválil: P. Pavel Hofírek

Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.