Zasedání Pastorační rady - 20. 2. 2019

Porada číslo: 11

ítomni:

P. Pavel Hofírek, P. Josef Svoboda, Alena Čípová, Jana Fusková, Milada Chamillová, Marie Koláčková, Zlatka Lušovská, Marta Luzarová, Michaela Osmančíková, Marie Pavlicová, Tomáš Surý, Pavel Špatný ml., Jaromír Valchář, Milan Volf

Omluveni:

j. Miroslav Frňka, Jakub Čermák, Emílie Kubíčková

 

PROGRAM:

1. Modlitba

2. Aktuální záležitosti + plány do budoucna

a) výběr koberce – výsledky hlasování farníků, možnosti umístění koberce v kostele

b) parkování služebních vozů Charity na pozemcích farnosti – hlasování PR o variantách

c) Postní duchovní obnova

d) pobožnosti Křížové cesty v postní době

e) Noc kostelů

f) Farní den

g) Mše svatá za město a jeho představitele

h) Svatodušní vigílie

3. Termín příštího zasedání

4. Modlitba + požehnání

 

PROJEDNÁNO:

2. a) výběr koberce – výsledky hlasování farníků = 67 hlasů pro vzor s hvězdičkami a 109 hlasů pro vzor s liliemi. Koberec by začínal u sloupů pod kúrem, po bocích chrámové lodi by zůstala dlažba. Koberec by šel prostředkem chrámové lodi. V presbytáři by byla ucelená plocha – koberec by sahal po stupínky k svatostánku a byl by i u svatostánku nad schůdky, dále by byl mezi ambonem a sedesem. Po bocích presbytáře bude dlažba. V zákristii bude koberec. Možná nastane změna umístění koberce, a to z akustických důvodů.

b) parkování služebních vozů Charity na pozemcích farnosti – jsou zvažovány 3 varianty.

Varianta A = dlouhodobě pronajmout Charitě pozemek číslo 6327, který je z vnější strany zdi zahrady (u budovy CHKO). Tento pozemek momentálně nevyužíváme.

Varianta B = dlouhodobě pronajmout Charitě část pozemku číslo 107/6, tedy vzdát se části zahrady pod pastoračním centrem, která přiléhá k současnému parkovišti Charity, aby se posunul plot a mohlo se parkoviště Charity dostatečně rozšířit.

Varianta C = žádost Charity odmítnout s tím, že nemůžeme pomoci, protože pozemky farnosti potřebujeme pro své účely.

Jak počet služebních charitních aut narůstá, prostor u Charity už nestačí (stav = 13 park. míst pro 17 služ. aut), a v této chvíli Charita potřebuje najít místo na dlouhodobé parkování pro pět dalších aut. Město za celoroční rezervování park. místa požaduje dost peněz a hlavně je prý ochotné dát takto Charitě maximálně dvě park. místa na parkovišti u Charity. Členové Pastorační rady o tom hlasovali – nejvíce hlasů (11) získala varianta A.

Tato záležitost bude ještě projednána se členy Ekonomické rady farnosti.

c) Postní duchovní obnova proběhne v sobotu 9.3. od 9:00 h. a povede ji doc. Ing. P. Pavel Kopeček, Th.D., z olomoucké teologické fakulty. Zahájení by bylo 1. přednáškou, v 11:00 h. by následovala 2. přednáška, v 13:00 h. by byla pobožnost Křížové cesty, v 14:00 h. by se pokračovalo 3. přednáškou a v 16:00 h. by proběhla 4. přednáška.

Zakončení by bylo v 18:00 h. mší svatou. Občerstvení v Pastor. centru zajistí členové FEB. 

d) Křížové cesty – bude vytvořen seznam, aby se na něj mohli zapisovat animátoři modlitebních společenství, kteří si připraví její vedení, s tím, zda budou potřebovat i varhanní doprovod. Křížové cesty budou probíhat vždy v pátky od 17:15 h. a v neděle od 15:00 h.

e) Noc kostelů se uskuteční v pátek 24.5. od 19:00 do 23:00 h. Sbor by byl ochotný udělat koncert, kostelník by byl ochotný v zákristii vystavit liturgické předměty, varhaník by byl ochotný zájemcům předvést varhany. Provádět kostelem by mohli průvodci projektu Otevřené brány nebo zájemci z řad mládeže, zváží se možnost přístupu na kostelní věž. Novinkou by byla možnost zpřístupnit k prohlídce také Pastorační centrum. Je potřeba vyhlásit k této akci organizační schůzku.

f) Farní den proběhne v neděli 2.6. Zahájení by bylo v 14:00 h. v kostele Svátostným požehnáním a pak bude následovat přesun na farní zahradu, kde by mimo jiné byla připravena i hra pro rodiny a stanoviště pro děti. O hudební doprovod by byli osloveni Ogaři. O občerstvení by se postaral širší okruh FEB a další zájemci z řad členů jiných společenství. Dále budou připraveny lavičky a stoly (sety), a také velké stany pro úkryt nejen před případnou nepřízní počasí, ale také před slunečními paprsky. Počítá se také s vaječnicí za předpokladu, že si farníci přinesou vejce pro její přípravu.

g) Mše svatá za město a jeho představitele se uskuteční v pátek 7.6. od 18:00 h. – tato mše svatá proběhne už pošesté v historii farnosti (probíhá každoročně od roku 2014).

h) Vigílie před Slavností Seslání Ducha svatého proběhne v sobotu 8.6. Zahájení mší svatou v 18:00 h. Po bohoslužbě by následoval Večer Chval.

3.) Příští zasedání PR proběhne v pondělí 6.5.2019 od 18:45 h. v Pastoračním centru.

 

ÚKOLY:

-

RESTY:

-

DNE: 20. 2. 2019     ZAPSAL:Tomáš Surý    SCHVÁLIL: P. Pavel Hofírek

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.