Liturgie ve farnosti

Pravidelné mše svaté ve farním kostele Všech svatých

Pondělí 18:00 
Úterý  7:00 
Středa 18:00
Čtvrtek 7:00
Pátek 7:00 a 18.00 
Sobota 7.00 (1x za měsíc v 9:00 - dominikánská) a 18:00 s nedělní platností
Neděle 7:00, 8:15, 10:00 hod.

ZPOVÍDÁ SE půl hodiny před každou mší svatou kromě neděle.
ADORACE - první pátek v měsíci - celodenní tichá adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí. 

 

 

Wednesday the 23rd. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.