Zasedání Ekonomické rady - 27. 5. 2019

Přítomni:

P. Pavel Hofírek, Pavel Jaška, Jaromír Koryčanský, Pavel Špatný ml., Jakub Chovanec, Marie Bolcková

Omluveni:

P. Josef Svoboda, j. Miroslav Frňka, Milada Bičanová, Matěj Rončák, Libor Kubíček

 

PROGRAM:

 1. Úvodní slovo P. Hofírka

 2. Oprava střechy budovy Kostnice – je potřeba zvážit a rozhodnout, jaká varianta opravy střechy by se realizovala – zaznělo, že krovy nebude potřeba měnit  odsouhlasena varianta zachování původního půdorysu střechy + výměna stávající střešní krytiny za měď, včetně výměny klempířských prvků

Aktuálně je potřeba požádat o změnu závazného stanoviska, stavební úpravy nebudou zřejmě vyžadovat stavební povolení, oslovení dodavatelských firem

 1. Informace o garážích v PC – projektant Ing. Žlebek – posunutí vstupních sekčních vrat směrem dopředu pod zastřešení

 2. Farní les - JK informoval o představě řešení napadení stromů kůrovcem, zajištění těžby přes p. Kociána + následný prodej dřevní hmoty, vyčistění od náletových dřevin, brigádnicky výsadba (postup byl doporučen smluvním správcem p. Davídkem, Lesy ČR) – další variantou je zajistit někoho, kdo si stromy vytěží vlastními silami za odvoz

 3. Vyhlásit brigádu na So 9.6.2019

 4. Soukromá zahrada u centra – další možností využití (malé hřiště, dětské prvky…) Zajistit názory a návrhy zástupců skupinek, které zahradu nyní využívají.

 5. Zabezpečení kostela EZS, EPS - diskuze

 6. Regulace vytápění v PC – zajistit instalaci odsouhlasené varianty.

 

ÚKOLY:

 1. Zajistit změnu závazného stanoviska památkářů k opravě střechy Kostnice

 2. Zajistit oslovení firem ve věci podání cenové nabídky na opravu střechy Kostnice

 3. Zajistit vytěžení napadených stromů + novou výsadbu farního lesa

 4. Zajistit instalaci dálkového ovládání regulace nastavení teploty vytápění v PC

 

Příští termín EFR: bude oznámen

Zapsala: Marie Bolcková

Schválil: P. Pavel Hofírek

Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.