Zasedání Pastorační rady - 4. 12. 2019

Vytisknout
Kategorie: Uncategorised
Vytvořeno sobota 4. leden 2020 19:50 Aktualizováno sobota 4. leden 2020 19:52 Datum zveřejnění

Porada číslo: 14
Přítomni:
P. Pavel Hofírek, j. Miroslav Frňka, Alena Čípová, manželé Jana a Karel Fuskovi, Milada Chamillová, Marie Koláčková, Emílie Kubíčková, Marta Luzarová, Michaela Osmančíková, Marie Pavlicová, Tomáš Surý, Jaromír Valchář, Milan Volf
Omluveni:
P. Josef Svoboda, Jakub Čermák, Zlatka Lušovská, Pavel Špatný ml.

PROGRAM:
1. Modlitba
2. Aktuální záležitosti + plány do budoucna
3. a) hledá se nástupce místo p. Jašky
b) příprava na 1. svaté přijímání
4. Termín příštího zasedání
5. Modlitba + požehnání

PROJEDNÁNO:
2. Boží Hod 25.12. = Živý betlém nebude – místo něj: v 15:00 h. koncert dechové hudby Rožnovanka na náměstí, v 15:45 h. bude Rožnovanka hrát před kostelem, v 16:00 h. bude v kostele „koledování s Ogary“ a divadlo žáků p. Chytila (učitele Lit. - dramat. oboru ze ZUŠ),
Vánoční mše sv. ve Viganticích = úterý 24.12. v 16:00 h., středa 25.12. v 10:30 h., neděle 29.12. v 10:30 h., středa 1.1. v 10:30 h.,
Tříkrálová sbírka = proběhne v pátek 10. a v sobotu 11.1. (koordinátorem je Štěpán Krhut – tel. 737 166 895) – plnoletý vedoucí skupinky se musí nahlásit přímo koordinátorovi (musí se mu vystavit plná moc), přihláška pro koledníky je na farním webu, dá se i vytisknout a vyplnit,
Kurz ALFA bude zahájen v úterý 14.1.,
ples KDU-ČSL je v ohrožení – hotelu ples nevyhovuje z organizačních důvodů, v jednání je termín: sobota 1.2. a místo: Zašová,
hromadné udělování svátosti pomazání nemocných = neděle 9.2.,
Popeleční středa = 26.2. – mše sv. v 07:00 h. a v 18:00 h.,
Postní duchovní obnova = sobota 29.2. – zřejmě proběhne v čase 9:00-17:00 h., v 16:00 h. by byla mše sv. – nejspíš nutnost přihlášení kvůli zajištění obědu (guláš) + příspěvek 100 Kč,
Mše sv. na poděkování za 50 let života = pátek 8.5. v 10:00 h. (7.5. narozeniny o. Pavla),
1. svaté přijímání = neděle 24.5. – mše sv. v 10:00 h.,
Vigílie před Slavností Seslání Ducha sv. = sobota 30.5. – mše sv. v 18:00h.,po ní modlitby,
7. mše za město a jeho představitele = pátek 5.6. v 18:00 h., po ní následuje Noc kostelů,
Farní den = neděle 7.6.,
Výročí kněžského svěcení o. Pavla = středa 17.6. – mše sv. v 18:00 h.
3.) a) hledá se nástupce místo p. Jašky – částečně supluje p. Koryčanský, zatím se nikdo nepřihlásil. Bylo by dobré, kdyby nástupce měl vhled do technických věcí a ovládal administrativní činnost a komunikaci s úřady. Měla by se dotáhnout do konce oprava střechy Kostnice a výměna vrat u garáží – je udělaná příprava – bez nástupce to vázne – pokud se nástupce nenajde, hrozí, že nedojde k opravě střechy Kostnice,
b) Příprava na 1. svaté přijímání – systém setkávání se o. Pavlovi osvědčil z předešlého působiště, tzn. asi 7 setkání s rodiči a 10-12 setkání s dětmi. Navrhuje se tolerance 5-ti absencí na setkání pro děti/rodiče. Počítá se s aktivním zapojením rodičů doma při probírání témat s dětmi, nelze se tedy jen spoléhat na kněze či katechetku s vysvětlením témat.
4.) Příští zasedání PR proběhne ve středu 25.3.2020 od 19:00 h. v Pastoračním centru.
Termín přespříštího zasedání PR byl předběžně stanoven na středu 3.6.2020 od 19:00 h.

ÚKOLY:
-
RESTY:
-

DNE: 4. 12. 2019    ZAPSAL: Tomáš Surý    SCHVÁLIL: P. Pavel Hofírek

Wednesday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.