Aktuální informace platné od 13. března 2020

Aktualizováno 21. 3. 2020
Letos prožíváme výjimečnou postní dobu. Okolnostmi jsme donuceni prožívat naši víru a vztah k Bohu jinak než obvykle. Mše svaté a pobožnosti slavit prostřednictvím televize, rozhlasu a internetu. Modlit se mnohem víc v kruhu rodiny a osobním ztišení. Kéž je to doba úsilí o oživení a obnovení našeho vztahu k Bohu. 

Kéž si přitom více uvědomíme, jakým velkým darem je pro nás společenství církve a možnost scházet se v kostele a slavit mši svatou. Teď víme, že to není samozřejmé. Více také chápeme poslání křesťanů modlit se za celý svět, za všechny lidi.

Bohoslužby jsou až do odvolání neveřejné. 
Termíny a úmysly mší svatých budou podle obvyklého programu, ale za zamčenými dveřmi bez účasti věřících. Se slavením mší svatých v Rožnovském kostele se můžete spojit na dálku přes internetové rádio: www.audiokostel.cz

Slavení neděle doporučujeme sledováním bohoslužeb v televizi Noe, rádiu Proglas, prostřednictvím www.audiokostel.cz nebo přes internet. Dále společnou modlitbou v rodině, čtením Bible apod. Kázání a další materiály najdete také na webu www.pavelhofirek.cz a můžete e-mailem požádat o zaslání přístupového hesla.

Ruší se také pobožnosti křížové cesty, výuka náboženství, katecheze dospělých, setkávání farních společenství atd. Mše svaté ve Viganticích a na Hutisku jsou zrušeny úplně.

Zrušeny jsou i pravidelné úřední hodiny. V případě potřeby se na nás obraťte telefonicky na čísla: 571 654 889, 731 402 085, 731 626 530 nebo na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Příležitost ke svaté zpovědi a možnost individuálně přistoupit ke svatému přijímání je každou středu, pátek, sobotu a neděli vždy od 16:00 do 17:00. Svaté přijímání se bude podávat průběžně, přijímejte Eucharistii na ruku a v modlitbě pokrčujte cestou domů.

Nechoďte do kostela a na společná setkání, pokud jste nemocní, pokud jste v karanténě, pokud se necítíte dobře, nebo pokud je podezření, že můžete být nakaženi. Berte ohled na druhé.

Pamatujte na ekonomické potřeby farnosti. Když nebudou sbírky při mších svatých, tak své dary můžete poslat na bankovní účet farnosti 1763911309/0800 (všeobecné dary a příspěvky na provoz) nebo na transparentní účet 5205277399/0800 (dary na opravu Kostnice). Své dary můžete dát také do pokladniček v kostele nebo předat na faře. Moc děkujeme. Pán Bůh zaplať!

Pravidelný program: Mše svaté přenášené prostřednictvím našeho internetového rádia www.audiokostel.cz budou takto: pondělí 18:00, úterý 7:00, středa 18:00, čtvrtek 7:00, pátek 7:00 a 18:00, sobota 7:00 a 18:00, neděle 7:00 a 8:15 a 10:00. Možnost zpovědi a svatého přijímání bude ve středu, pátek, sobotu a neděli vždy 16:00 – 17:00.

Aktuální týdenní program najdete v ohláškách.
Wednesday the 8th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.