Když rožnovské hodiny smutně nebijú

"V době koronavirové pandemie se z větší části zastavil nejen ruch v Rožnově pod Radhoštěm, ale i věžní hodiny. V posledních dnech nabývá náš život opět standardní tempo a všichni směřujeme s novou zkušeností k dalším úkolům a plánům v osobním i veřejném životě. Je ovšem na místě vdechnout nový život též rožnovským hodinám." uvádí rožnovští zastupitelé ve svém veřejném dopise. 


Již více než čtvrt tisíciletí představuje kostel Všech svatých jednu z nejvýraznějších dominant Rožnova pod Radhoštěm. I proto nechali počátkem 19. století představitelé města instalovat na jeho do daleka viditelnou věž hodiny, které obyvatelům i každému příchozímu oznamovaly aktuální čas. Po mnoho dalších desetiletí město o stroj pečovalo bezesporu i z toho důvodu, že každému bez ohledu na jeho majetek či okamžitou moc spravedlivě odměřoval čas jeho pozemského bytí. Ke svému závazku se městská reprezentace hlásila dokonce i v letech komunistické nesvobody, když v padesátých letech minulého století zabudování nového hodinového stroje proběhlo na náklady města. A bylo to v neposlední řadě také odbíjení rožnovských hodin, které inspirovalo neznámého autora k textu populární lidové písně, jež se stala neoficiální hymnou města.

V době koronavirové pandemie se z větší části zastavil nejen ruch v Rožnově pod Radhoštěm, ale i věžní hodiny. V posledních dnech nabývá náš život opět standardní tempo a všichni směřujeme s novou zkušeností k dalším úkolům a plánům v osobním i veřejném životě. Je ovšem na místě vdechnout nový život též rožnovským hodinám. Nastalá ekonomická situace i propad daňových příjmů přirozeně staví před rozpočet města řadu investičních priorit, jejichž realizace je nezbytná pro zkvalitnění života všech občanů. Navzdory tomu se ale nemůžeme vzdát ani závazků – skutečných i těch morálních – vůči počinu někdejších reprezentantů města, v jejichž šlépějích na počátku třetího milénia kráčíme.

Bylo by tak nanejvýš symbolické, kdybychom dnes převzali odpovědnost za pořízení nového hodinového stroje my – zvolení zastupitelé města. Bez ohledu na politickou příslušnost či ideové zakotvení nás rožnovské hodiny mohou pomyslně spojit v jeden celek, který společnými silami dokáže vdechnout život věžnímu stroji. Ten bude nad našimi hlavami dnem i nocí spravedlivě odměřovat čas – a v neposlední řadě napomůže i nadále šířit dobré jméno Rožnova pod Radhoštěm, jehož hodiny budou opět – někdy smutně, někdy možná i vesele bít. Stačí k tomu málo: zříci se ve prospěch nových hodin odměny za výkon funkce zastupitele města za jeden a půl měsíce a složit částku s uvedením účelu „Rožnovské hodiny – dar zastupitele“ na transparentní účet rožnovské farnosti (č. účtu: 000000-5205277399/0800). Ta by posléze převzala na svá bedra další péči o hodinový stroj.

Coby iniciátoři této výzvy chceme jít příkladem a učinili jsme tak již v minulých dnech.

Věříme, že naše snaha nalezne dostatek následovníků a že nás nedělí již mnoho dnů či týdnů, kdy i díky našemu společnému nasazení znovu uslyšíme odbíjet rožnovské hodiny.

Daniel Drápala, v.r., Zdeněk Němeček, v.r., Jaromír Koryčanský, v.r.

Dopis ke stažení
Saturday the 23rd. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.