Křesťanský život v době omezení - slovo otce Pavla - Náboženství a katecheze


Vyučování náboženství 
bude obnoveno ve stejném termínu, jak děti začnou chodit také do školy. Příprava na první svaté přijímání je v ohrožení, normálně začínáme v listopadu (což letos nejde), ale pokud by společnost začala fungovat normálně už v prosinci, tak bychom snad vše dohnali po Novém roce. Různé podněty pro domácí vyučování náboženství dala paní katechetka na webové stránky naší farnosti. Za mne doporučuji pokračovat a případně zintenzivnit obvyklou každodenní praxi společné rodinné večerní modlitby a čtení dětem z dětské bible a dalších křesťanských knih s navazujícím rozhovorem na téma přečteného. 

Katecheze pro dospělé a přípravu na biřmování plánuji obnovit, jak bude dovoleno setkávání deseti a více lidí. Podobně pak budou moci pokračovat také setkávání různých farních společenství, zkoušky sboru a scholy apod. Velké farní akce budou obnoveny ještě později. Zatím je toto vše v nedohlednu a nejisté.

Wednesday the 31st. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.