Prosíme o finanční podporu naší farnosti - Potvrzení o daru

 

Potvrzení o daru je užitečné pro ty, kdo platí daň z příjmu

Dar církvi, tedy i farnosti, je možné si odečíst ze základu daně z příjmu. Bohužel se nejedná o odečtění celé částky z daně, ale pouze z daňového základu, ale i to je dobré využít. Nedá se přesně říct, jaká část daru se pak dárci vrátí ve slevě na dani, to pro každého jednotlivě počítá mzdová či daňová účetní a závisí to na dalších okolnostech. Ale zhruba se dá říct, že sleva je kolem 10% z darované částky. Například, když člověk posílá farnosti 1.000,- Kč měsíčně, tedy daruje farnosti za rok 12.000,- Kč, tak má za rok slevu asi 1.200,- Kč na dani z příjmu. Nebo jinými slovy: Když této možnosti daňové slevy využíjeme, tak 90% daru dává dárce a 10% daru dává stát. Například daruji farnosti 5.000,- Kč, po zúčtování daně jakobych já daroval 4.500,- Kč a stát k tomu přidal dar 500,- Kč. Potvrzení o daru farnosti je tedy dobré pro ty, kdo platí daň z příjmu, zaměstnance, podnikatele, živnostníky i firmy. Pokud chcete vědět víc, tak Vám to nejlépe vysvětlí Vaše účetní nebo mzdová účetní Vašeho zaměstnavatele. Naopak potvrzení o daru nepotřebují ti, kdo nemají zdanitelné příjmy, například berou pouze důchod.

Konkrétně podmínky slevy na dani definuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) pro fyzické osoby v § 15 odstavec 1  a pro právnické osoby § 20 odstavec 8. Zjednodušeně řečeno se musí jednat o dar na náboženské účely pro registrované církve (což naše farnost splňuje) v částce minimálně 1.000,- Kč u fyzických osob nebo minimálně 2.000,- Kč u právnických osob. Maximální odečitatelná částka je 15% daňového základu u fyzických osob nebo 10% u právnických osob. 

Potvrzení předáte tomu, kdo pro Vás dělá zúčtování daně z příjmu, což u většiny zaměstnanců je účetní Vašeho zaměstnavatele. U daru v hotovosti stačí vystavený příjmový doklad. U daru převodem potvrzení farnosti o přijetí daru. Výjimečně někdy u větších částek může účetní firmy vyžadovat darovací smlouvu, ale nemělo by to být nutné. Také by mělo stačit zaslání potvrzení e-mailem. Samozřejmě vystavíme potvrzení tak, jak bude třeba. Například u právnických osob bude nejspíš nutné uvést IČO a místo jména a příjmení se uvádí plný název firmy.

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.