Prosíme o finanční podporu naší farnosti - Poděkování


Úžasná je věta svatého Pavla: "Bůh miluje radostného dárce." Svatý Pavel organizoval sbírku, chtěl vybrat pro chudé křesťany v Jeruzalémě co nejvíc, ale nad tím vším zaznívá věta, která platí i dnes. Podpora církve má být naší radostí. Kéž by se nám dařilo dávat tak, že ještě mnohem víc dostáváme: radosti, pokoje, vnitřního ujištění, že jednáme správně. Když dáváme, tak nám může dojít, že jsme vlastně bohatí. Tolik jsme toho od Boha dostali, že můžeme rozdávat. Uvažujme nad tím, jestli nám naše dary přinášejí radost. Pokud ne, zkusme dát víc, nebo zkusme dát méně, až objevíme ten moment, že se radujeme, protože všechno je tak, jak to má být.

Děkuji všem, kdo podporujete naši farnost svými dary. Vám všem: Pán Bůh zaplať!

P. Pavel Hofírek, farář

Thursday the 5th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.