Tříkrálová sbírka

| VÝSLEDKY SBÍRKY 2021
| VÝSLEDKY - CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

I v roce 2021 pořádá Charita Tříkrálovou sbírku. Tři králové přinesou jako vždy radost a Boží požehnání. Netradiční okolnosti však vyžadují netradiční řešení, a proto koledníci dorazí v online podobě. Jejich cíl zůstává stále stejný – chtějí spolu s vámi pomoci lidem v nouzi.

Vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace se Tříkrálová sbírka 2021 neuskuteční tradičním způsobem.
  • Pomoci lidem v nouzi můžete online na www.trikralovasbirka.cz
  • Podpořit naše záměry můžete také přispěním do zapečetěných kasiček umístěných v kostelích a obchodech v jednotlivých městech a obcích.
  • Třetí možností bude přispění formou DMS.
 

Sbírka bude probíhat od 6. do 24. 1. 2021. Ve dnech 8. - 10. 1. 2021 budou Tři králové v naší farnosti psát tradiční požehnání K+M+B+2021 na dveře Vašich domovů, tedy těch z Vás, kteří mají zájem. Prosíme, zapište se do této TABULKY

Jak budou využity dary z Tříkrálové sbírky v roce 2021?

  • nákup aut pro terénní služby Charity
  • zajištění provozu Centra sociálně-materiální pomoci
  • poskytnutí přímé pomoci lidem v nouzi
  • pro Dům pokojného stáří nákup profesionálního korytového žehliče (mandlu)
  • pořízení kompenzačních pomůcek pro potřebné
  • podpora humanitárních projektů Arcidiecézní charity Olomouc
Více na stránkách Charity Valašské Meziříčí.
Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.