Patris corde - otcovským srdcem

Vytisknout
Kategorie: Uncategorised
Vytvořeno pátek 5. únor 2021 23:17 Aktualizováno neděle 7. březen 2021 19:42 Datum zveřejnění

Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. Josefa v apoštolském listu „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Dekretem Quemadmodum Deus, podepsaným 8. prosince 1870, přiřkl tento titul Mariinu snoubenci blahoslavný papež Pius IX. A papež František u příležitosti tohoto výročí vyhlásil zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi.

Uprostřed současné celosvětové  krize „můžeme zakoušet, že naše životy jsou spřádány a neseny obyčejnými lidmi, kteří jsou obvykle opomíjeni a nevyskytují se na titulních stranách novin a časopisů, ani na velkých přehlídkách nejnovějších show. Kolik jen lidí denně prokazuje trpělivost a dodává naději, snaží se nerozsévat paniku, nýbrž sdílenou odpovědnost,“ píše papež. Právě tak jako sv. Josef, muž stojící mimo pozornost, „ diskrétní a skrytý člověk“, v němž můžeme hledat „přímluvce, pomocníka a průvodce těžkými časy. Svatý Josef nám připomíná, že všichni ti, kdo se zdánlivě skrývají nebo jsou v „druhé linii“, mají výjimečně činný podíl na dějinách spásy.“

Apoštolská penitenciárie vydala při této příležitosti dekret, kterým se uděluje zvláštní dar odpustků. Dar plnomocných odpustků lze získat za obvyklých podmínek, mezi které patří svátostná zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Nejdůležitějším rysem Josefova povolání byl úkol střežit Svatou rodinu z Nazareta. Aby všechny křesťanské rodiny pocítily pozvání vytvářet atmosféru jednoty, lásky a modlitby, je dar plnomocných odpustků rozšířen také na rodiny nebo snoubence, kteří se společně modlí růženec.

-- Podmínky k získání daru odpustků v Roce sv. Josefa
-- PATRIS CORDE - Apoštolský list papeže Františka


Modlitba papeže Františka ke svatému Josefovi

Slavný patriarcho svatý Josefe,
jehož moc dokáže udělat možnými věci nemožné,
přijď mi na pomoc v těchto chvílích úzkosti a těžkosti. 
Vezmi pod svou ochranu situace tak těžké a náročné, 
které Ti svěřuji, 
aby měly šťastné řešení.

Můj milovaný Otče, 
všechnu svou důvěru vkládám do Tebe. 
Ať se neříká, že jsem Tě vzýval marně, 
a protože Ty všechno můžeš u Ježíše a Marie, 
ukaž mi, že Tvoje dobrota je stejně velká jako Tvoje moc.

Amen.

 

Wednesday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.