Inspirace k prožití postní doby 2021

Postní kapky 2021. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu na dobu postní. Hlavním tématem letos bude Boží milosrdenství. Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webových stránek mohou věřící každý den dostávat krátké inspirace a tak se připravit na předvelikonoční zpověď a svátky Kristova vzkříšení. Obsah si můžete prohlédnout na www.postnikapky.cz 

Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, jsou zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Peníze za odřeknuté požitky, které ušetříte během postního období, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místních Charit využije na sociální pomoc potřebným. Více na postnialmuzna.cz


LITURGIE.CZ připravila na období před Velikonocemi malé hádanky. Každé úterý od 16. února do 30. března bude zveřejněna jedna hádanka. Na odpověď je k dispozici týden do následujícího pondělí. Správná odpověď bude uveřejněna další úterý spolu s další hádankou. Vylosovaní výherci obdrží nově vydanou knížku "Breviář pro začátečníky a mírně pokročilé (KNA, 2021)". Více na Liturgie.cz

KOMUNITA BLAHOSLAVENSTVÍ - V postní době míváme ve zvyku scházet se k modlitbě pobožnosti křížové cesty. Nabízíme vám trochu netradiční pojetí této modlitby, která má celých 38 zastavení a to na každý den jedno. Můžeme tak spolu s Ježíšem kráčet v jeho posledních dnech od jednoho důležitého okamžiku ke druhému, až k dokonání naší spásy na kříži, a tak se připravit na slavení velikonočních svátků.


SÍLA VE SLABOSTI - odsouzení, nepřijetí, zavržení. Záznam tří promluv P. PhLIc. Lukáše Engelmanna při postní duchovní obnově ze dne 20. 2. 2021 v kostele Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm. 

Saturday the 29th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.