První svaté přijímání - Příprava - život v rodině

Když si uvědomíme, co vlastně příprava na první svaté přijímání znamená a z čeho se skládá, tak také pochopíme, že za současné situace není možné udělat přípravu dobře. 

1/ Samozřejmým základem přípravy je každodenní křesťanský život v rodině. Společná modlitba, čtení Bible, rozhovory o víře, život podle desatera, křesťanských tradic atd. Tato první součást přípravy na přijímání je zcela v rukou rodičů a věřím, že někteří dokáží víru předávat dětem v této době stejně dobře jako v časech normálních, přestože pro jiné teď může být všechno mnohem náročnější. Během samotné přípravy na toto rodinné předávání víry navazujeme otázkami v adventu a v lednu, kdy se ještě děti neučí novým věcem, ale pouze opakujeme to, co už dávno znají z rodiny: modlitby, biblické příběhy apod. Pro představu níže v příloze najdete tyto opakovací otázky ke stažení.

Saturday the 23rd. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.