První svaté přijímání - Příprava - náboženství

2/ Doplněním domácí křesťanské výchovy je vyučování náboženství. V hodinách náboženství děti od první třídy probírají biblické příběhy a základy křesťanství. Důležité je, že stejné věci jako v rodině slyší od někoho dalšího, katechetky, a ve skupině vrstevníků. Tím se posiluje pochopení, že křesťanská víra není jen záležitostí individuální či rodinnou, ale věcí širšího společenství věřících. Že křesťanství není jen osobním názorem rodičů, ale je také definováno učením a autoritou církve. Proto je tak důležité, aby děti chodily do náboženství už od první třídy.

K tomu se přidává většinou ve třetí třídě probírání témat samotné přípravy na svatou zpověď a svaté přijímání. To je důležitým doplněním přípravy v rodině a přípravy s knězem. Bohužel letos se náboženství normálním způsobem neučí, a i kdyby se začalo v březnu, tak se ztráta už nedožene. Musíme si přiznat, že našim dětem koronavirus od loňského března už sebral prakticky téměř celý školní rok. Vím, že se ve školách snaží o on-line výuku a velkou část úkolů na sebe vzali rodiče, ale plnohodnotná výuka to bohužel není. Navíc v náboženství je ještě mnohem víc než v ostatních školních předmětech důležité to společenství spolužáků a osobní kontakt s nimi i s katechetkou. Náboženství totiž není jen teorie, ale na prvním místě praxe života, jejíž podstatnou součástí je prožívání víry ve společenství věřících. Tuto část přípravy koronavirus v tomto školním roce podstatně narušil a brání nám i teď. Proto bude lepší počkat na příští školní rok.

Thursday the 1st. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.