O Kostnici

Kategorie: Uncategorised

Doba vybudování kostnice není známá, je možné, že je dokonce starší než barokní chrám. V plánku z konce 18. století je označována latinským textem Ossarium – tedy kostnice. Příčiny vystavění samotného objektu byly prozaické.  Při kopání hrobů na nepříliš rozsáhlé ploše farního hřbitova docházelo k pohřbívání do téhož hrobového místa v kratších intervalech, než by bylo vhodné. To mnohdy vedlo k opakovaným nálezům kosterních pozůstatků, pro jejichž uložení sloužila kostnice. V minulosti to bývala běžná praxe, o čemž svědčí dochované stavby téhož názvu z různých míst naší země.

Využití kostnice poetickým způsobem glosovala Píseň o čtyřech posledních věcech člověka, kterou si nechal v roce 1828 opsat rožnovský měšťan Michal Frnka. Ačkoli se jedná o upravenou verzi běžně dostupného barokního textu, velmi trefně popisuje dobové zvyklosti: „…hádal jsem, že po mé smrti v pokoji budu ležet, ale to zdání se zvrtí, nedají mi tam vězet. Z komnatky mé ostatky po letech hrobník vyjme, jiného, neznámého podruhý do ní přijme. Já pak s kostmi stěhovati musíme se do kostnice, bude nás v té přebývati chalúpce na tisíce. Nepůjdem ven, než celý den budem koukat dírou…tu chlap podle pána leží, doktor vedle sprosťáčka, laik nechce ustúpiti knězi, rytíř tlačí sedláka.

S rozšířením hřbitova v první polovině 19. století nejspíš odpadly problémy s častými kosterními nálezy při kopání nových hrobů. Kostnice tak ztratila své původní opodstatnění a byla dále využívána jen jako márnice. Sloužila především pro uložení těl zemřelých lázeňských hostů či cizích osob pobývajících ve městě. Nebožtíci zesnulí doma bývali zpravidla ponecháváni v domě až do dne pohřbu a do márnice ukládáni nebyli. Postupem let se z márnice stalo již jen skladiště momentálně nepotřebných věcí.

250. jubileum posvěcení farního kostela, slavené v roce 2014, se stalo příležitostí revitalizovat tuto cennou barokní památku a vrátit ji opět do obecného užívání. Díky píli rožnovské farnosti, a také díky finanční podpoře Města Rožnova pod Radhoštěm prošel objekt důkladnou rekonstrukcí a farnost i celé město získalo v historické kostnici nový výstavní prostor komorního charakteru.

 

(Texty převzaty z Drápala D. in Kolektiv autorů (2014): Pod ochranou Všech svatých. 250. výročí posvěcení farního kostela Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm. Vydala Římskokatolická farnost Rožnov pod Radhoštěm.)

Wednesday the 28th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.