Náboženství na základních školách


Výuka náboženství pro žáky prvních a druhých tříd by byla možná také přímo na základních školách, pokud o to projeví zájem dostatek rodičů.
V tomto případě ať rodiče odevzdají vyplněnou přihlášku do náboženství třídním učitelkám nejpozději
do pátku 10. září 2021. 

PŘIHLÁŠKA

Saturday the 29th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.