Zasedání Pastorační rady - 1. 11. 2021

Zápis č. 1

Termín: 1. 11. 2021 v 19 hod.
Místo: Pastorační centrum Rožnov pod Radhoštěm
Přítomni: P. Pavel Hofírek, P. Josef Svoboda, Mgr. Miroslav Frňka, Jaromír Koryčanský, Pavel Špatný, Antonín Rozsypal, Zlatuše Lušovská, Monika Ondřejková, Jiří Valchař, Štěpán Krhut.
Omluveni: Marie Koláčková
Zapisovatel: Monika Ondřejková

Program:

1. Volba místopředsedy PR, sekretáře PR a člena ekonomické rady
2. Informace k synodálnímu procesu ve farnosti
3. Projednání pastoračního plánu Arcidiecéze olomoucké

1. Volba místopředsedy PR, sekretáře PR a člena ekonomické rady

Předseda PR P. Pavel Hofírek seznámil členy s pravidly volby. Do funkce místopředsedy PR byl na základě výsledku voleb zvolen pan Antonín Rozsypal. Dále do funkce sekretáře paní Monika Ondřejková. Členem ekonomické rady byl zvolen rovněž pan Antonín Rozsypal. P. Pavel Hofírek představil možné způsoby a představu, jak by mohla vypadat práce PR v nadcházejícím období.

2. Informace k synodálnímu procesu ve farnosti

P. Pavel Hofírek předal členům PR základní informace k synodálnímu procesu v církvi spolu s tématy a otázkami týkajících se tohoto procesu. Proběhla krátká diskuze, o tom, co je cílem a předmětem synody, zda do procesu zapojit členy jiných církví, věřící i nevěřící... Členové PR mají za úkol do příštího setkání PR o jednotlivých tématech popřemýšlet, případně mohou vznést nové návrhy a podněty.

3. Projednání pastoračního plánu Arcidiecéze olomoucké

P. Pavel Hofírek představil členům PR pastorační plán Arcidiecéze olomoucké. Opět požádal členy PR o jejich podněty a návrhy, jakým způsobem pastorační plán uchopit, co by mělo být jeho náplní.
Podněty členů PR:
- aktivity pro rodiny s dětmi
- práce s mládeží
- zajistit vedení ministrantů
- pastorace jednotlivých skupin
- senioři, duchovní život, rodiny s dětmi….
- zhodnocení aktivit ve farnosti

Další setkání proběhne dne 8. 12. v 19 hod.

Zapsala: Monika Ondřejková
Schválil: P. Pavel Hofírek

Wednesday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.