Zasedání Ekonomické rady - 5. 11. 2021

Přítomni: P. Pavel Hofírek, Jaroslav Kubeček, Vlastislav Bolcek, Radomír Picek, Antonín Rozsypal

PROGRAM:

1. Úvodní slovo P. Hofírka
2. Nové lavice v kostele – P. Hofírek seznámil přítomné se současným stavem výběru nových lavic. Š. Krhut prezentoval náčrty rozměrů nových lavic na základě návštěv kostelů s nedávno instalovanými lavicemi. V sobotu 6.11. proběhla následná schůzka s potenciálním dodavatelem lavic.
3. P. Hofírek informoval přítomné o stavu financí na běžném účtu a na účtu pro nové lavice. 
4. Topení v kostele – potřeba zjistit příčinu špinění stěn, zejména v presbytáři. Plánovaná schůzka s odborníkem na mikroklima v kostelích.
5. Oprava soklu kostela – P. Hofírek informoval o potřebě opravy soklu kostela včetně obsypů a drenáží kolem kostela. V. Bolcek zmínil zatékající vpustě svodů okapů v zimním období.
6. Pozemky v Tylovicích – diskuze o přístupu k farním pozemkům v Tylovicích a možnostech dalšího využití.
7. Parkování na faře – P. Hofírek informoval o variantách zlepšení stavu parkování pro potřeby kněží.

Příští termín EFR: bude oznámen
Zapsal: Antonín Rozsypal
Schválil: P. Pavel Hofírek

Thursday the 5th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.