Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022

Skupinky tříkrálových koledníků letos opět přinášely do domovů naší farnosti vánoční poselství a přání pokoje. Ve dnech 7. a 8. ledna 2022 uspořádala Charita Valašské Meziříčí již 22. ročník této tradiční Tříkrálové sbírky. Finanční prostředky jsou využívány na pomoc potřebným, 58 procent vykoledovaných peněz je určeno na místní projekty a aktivity místní charity.

Na svátek Zjevení Páně, lidově Tří králů se podle tradice žehnají domy a svěcenou křídou se na dveře píší písmena K+M+B. Nejsou to však počáteční písmena jmen Třech králů, ale zkratka latinského Christus mansionem benedicat neboli Kristus žehnej tomuto domu. I dnešní koledníci přinášejí tuto zvěst do domácností dárců.


Informace o využití letošní Tříkrálové sbírky najdete na internetových stránkách Charity Valašské Meziříčí

Monday the 4th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.