Zasedání Pastorační rady - 8. 12. 2021

Termín: 8. 12. 2021 v 19 hod
Místo: Pastorační centrum Rožnov pod Radhoštěm
Přítomni: P. Pavel Hofírek, Miroslav Frňka, Jaromír Koryčanský, Marie Koláčková, Pavel Špatný, Antonín Rozsypal, Zlatuše Lušovská, Monika Ondřejková, Jiří Valchař, Štěpán Krhut.
Omluveni: P. Josef Svoboda
Zapisovatel: Monika Ondřejková

Program:
1. Projekt Otevřené brány
2. Informace k aktivitám ve farnosti na 1. polovinu roku 2022
3. Pastorační plán farnosti na následující období 4. Námět k poděkování zdravotníkům Nemocnice Valašské Meziříčí

1. Projekt Otevřené brány
P. Pavel Hofírek sdělil, že Pavel Morcinek ml. již nebude schopen v roce 2022 z důvodu pracovního vytížení vést projekt Otevřené brány, který je financován krajem a také městem Rožnov p. R. Vzhledem k této situaci je potřeba hledat nového vedoucího pro koordinaci projektu. Koordinace spočívá zejména v zajištění dostatečného počtu průvodců pro rok 2022 a také v jejich motivaci pro práci a finanční ohodnocení.

Členové PR navrhli problematiku nového vedoucího projektu vyhlásit prostřednictvím nedělních ohlášek a zároveň mohou jednotliví členové PR oslovit osobně farníky v naší farnosti, kteří by se jevili býti vhodnými kandidáty pro tuto práci.

2. Informace k aktivitám ve farnosti na 1. polovinu roku 2022
P. Pavel Hofírek seznámil členy PR s jednotlivými aktivitami ve farnosti, které by měly proběhnout ještě do konce roku 2021 a zejména pak v 1. polovině roku 2022.

Čtvrtý adventní koncert byl z důvodu zhoršující se epidemiologické situace zrušen. Tradiční vánoční zpověď proběhne jako obvykle s dodržením potřebných epidemiologických nařízení vlády ČR.

Taktéž tradiční koledování na 1. svátek vánoční 25. 12. 2021 za doprovodu cimbálové muziky Ogaři je zrušeno.
Tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR proběhne ve dnech 7. – 8. 1. 2022. Opět s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci bude její průběh přizpůsoben aktuálním nařízením vlády ČR. Opatření se budou týkat zejména omezení shromažďování většího počtu koledníků.

Tradiční vánoční koncerty ve farním kostela a také farní ples pro rok 2022 byly rovněž z důvodu nepříznivé epidemiologické situace zrušeny.

Dne 5. 3. 2022 je v naší farnosti plánováno uskutečnit postní duchovní obnovu. PR navrhla změnu v konání křížové cesty na Velký pátek. Čas pro křížovou cestu byl domluven od 14.00 do 15.00 s ohledem na večerní bohoslužbu.

Dne 29. 5. 2022 by mělo proběhnout 1. svaté přijímání dětí, které se již začaly spolu se svými rodiči a knězem na tuto slavnost připravovat. 

Tradiční farní den v naší farnosti proběhne dne 5. 6. 2022, mše svatá sloužena za město Rožnov p. R. proběhne dne 3. 6. za přítomnosti členů zastupitelstva města. Noc kostelů je plánována v termínu 10. 6. 2022.

3. Pastorační plán farnosti na následující období
P. Pavel Hofírek připomenul, že náměty v rámci synodálního procesu je potřeba vypracovat a projednat do konce února 2022. Dále požádal členy PR o jejich podrobnější promyšlení návrhů, jakým způsobem uchopit pastorační plán a co by mělo být konkrétně jeho náplní – vize, mise, strategie

První námět Antonín Rozsypal:
VIZE: Všichni Rožnováci do nebe
MISE:
1.Víru prohlubovat (farnost)
2. Víru šířit (evangelizace)
3. Ve víře se povzbuzovat (společenství)

4. Námět k poděkování zdravotníkům Nemocnice Valašské Meziříčí
Pan Jaromír Koryčanský navrhl, že abychom jako farnost poděkovali zdravotníkům Nemocnice Valašské Meziříčí za jejich obětavou práci, zejména na odděleních, kde pečují o pacienty s covidem 19. Paní Monika Ondřejková zjistí podrobnosti, jakým způsobem a v jakém termínu je možné pozornost v podobě nějakého dárku zdravotníkům předat.

Další setkání proběhne dne 26. 1. 2022 v 19 hod.

Zapsala: Mgr. Monika Ondřejková
Schválil: P. Pavel Hofírek
Thursday the 5th. . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.